Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαΑνακύκλωση τηγανέλαιων στο Δ. Αθηναίων με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα RECOIL

Ανακύκλωση τηγανέλαιων στο Δ. Αθηναίων με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα RECOIL

τηγανέλαιαΠρωτοβουλία προώθησης της ανακύκλωσης των οικιακών χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων για βιώσιμη παραγωγή βιοκαυσίμων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος RECOIL, θέτει σε εφαρμογή ο Δήμος Αθηναίων  σε συνεργασία  με τους γονείς και τους μαθητές της πόλης.

Η  παρουσίαση της εφαρμογής του προγράμματος  θα γίνει με συμμετοχή μαθητών, παρουσία του δημάρχου Αθηναίων, Γιώργου Καμίνη,  σήμερα Δευτέρα, 11 Μαΐου στις 13.00, στο Πρώτο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών, Αδριανού 114 στην Πλάκα.

Στην πιλοτική εφαρμογή του  Προγράμματος  συμμετέχουν ήδη 38 σχολεία του δήμου Αθηναίων, ενώ  προβλέπεται ο αριθμός τους να ξεπεράσει τα 70 σχολεία.

Το πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων για την συλλογή του οικιακού τηγανελαίου σε σχολεία , με σκοπό την ανακύκλωσή του και την παραγωγή βιοντίζελ, έχει στόχο  την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα ανακύκλωσης και διαχείρισης περιβαλλοντικών πόρων, ενώ αποτελεί πολύ καλή αφορμή για ενασχόληση με ειδικά θέματα σχετιζόμενα με την Τεχνολογία, τη Φυσική και την Χημεία.

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία RecOil

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία RecOil, η οποία υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στoχεύει στην προώθηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης χρησιμοποιημένων οικιακών μαγειρικών ελαίων, για τη βιώσιμη παραγωγή βιοντίζελ.

Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο του 2012 και θα ολοκληρωθεί το 2015 και συνεργάτες του έργου στην Ελλάδα είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης – Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων και Ελίν Βιοκαύσιμα.

Στo πλαίσιο των δραστηριοτήτων του RecOil:

•αξιολογούνται οι πιο αποτελεσματικές πρακτικές για όλα τα στάδια της αλυσίδας, με στόχο την προώθηση των αποδοτικότερων μεθόδων συλλογής, επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων.

•δημιουργείται πρακτικός οδηγός λήψης αποφάσεων, ως διαδικτυακό εργαλείο ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων (π.χ. δήμοι, εταιρείες συλλογής/ανακύκλωσης), για την εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες.

•υλοποιούνται πιλοτικές εφαρμογές συλλογής και μετατροπής των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων σε βιοντίζελ, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές. Οι εφαρμογές αυτές θα αποτελέσουν «ζωντανή» επίδειξη  της βιωσιμότητας των προτεινόμενων πρακτικών και θα συμβάλουν στη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του RecOiL και σε άλλες περιοχές.

•πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προώθηση της ανακύκλωσης των οικιακών χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων.

 

localit.gr

RELATED ARTICLES