Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαΑνάλυση του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»

Ανάλυση του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»

Ξεκίνησε στις 18 Μαΐου 2023 η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://exoikonomoneon.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους». Το πρόγραμμα αυτό είναι καινούργιο και δίνει τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας 18 έως 39 ετών, να αναβαθμίσουν και να ανακαινίσουν ενεργειακά παλιές κατοικίες που χρίζουν ριζικής ανακαίνισης. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Το ποσοστό επιχορήγησης για το σκέλος «εξοικονομώ» ανέρχεται σε 40% έως 75%, ενώ μπορεί να φτάσει μέχρι 90% σε περίπτωση που ο αιτών είναι πολύτεκνος.

Στο σκέλος «Ανακαινίζω», το ποσοστό επιχορήγησης είναι ίδιο για όλους 30%.

 • Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι νέοι που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005, έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα/επικαρπία/ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία και έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ για την ένταξή τους στο «Εξοικονομώ» και έως 20.000 ευρώ για την ένταξή τους στο «Ανακαινίζω».

 • Τι εργασίες περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη ανακαίνιση ενός παλιού σπιτιού;

Η ολοκληρωμένη ή ριζική ανακαίνιση ενός σπιτιού αφορά στην εξ ολοκλήρου ανακατασκευή και αναδιαμόρφωση κάθε χώρου μίας κατοικίας. Συνήθως αφορά σε σχετικά παλαιά σπίτια, τα οποία, χωρίς την εκπόνηση μιας ανακαίνισης, δε θεωρούνται κατοικήσιμα.

Ας ρίξουμε μια ματιά σε κάποιες από τις σπουδαιότερες επιμέρους διεργασίες που περιλαμβάνει μία ριζική ανακαίνιση σπιτιού:

 • Αναδιαμόρφωση της διαρρύθμισης των εσωτερικών χώρων, που αφορά στον ολοκληρωτικό επανασχεδιασμό των εσωτερικών χώρων του σπιτιού, γεγονός που συνεπάγεται τη δημιουργία νέων δωματίων, με την καθαίρεση παλαιών τοίχων και την ανέγερση νέων. Πρόκειται για σπουδαίο κομμάτι της ανακαίνισης σπιτιού, που οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεγμένο, ώστε να μην θίγεται η στατικότητα του κτιρίου.
 • Στατική ενίσχυση ενός κτιρίου, που αφορά σε ιδιαίτερα παλαιά, και επομένως στατικά ανεπαρκή κτίρια. Η ενίσχυσή τους προηγείται κάθε άλλης εργασίας της ανακαίνισης, ενώ απαιτείται για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς και σταθερού κτίσματος.
 • Αποκατάσταση των φθαρμένων και σαθρών τοίχων του σπιτιού.
 • Ανακαίνιση μπάνιου, διαδικασία ιδιαίτερα εκτενής, καθώς συχνά περιλαμβάνει γκρέμισμα τοίχων, αντικατάσταση απαρχαιωμένων σωληνώσεων με νέες και λειτουργικές, καθώς και τοποθέτηση νέων πλακακιών και επίπλων.
 • Ανακαίνιση κουζίνας, εξίσου εκτενές έργο καθώς περιλαμβάνει, εν ολίγοις, τις ίδιες διαδικασίες με την ανακαίνιση του μπάνιου, με τη διαφορά ότι, συνήθως, θα χρειαστεί μεγαλύτερο αριθμό επίπλων.
 • Επισκευή της στέγης και ενίσχυσή της με υγρομόνωση και θερμομόνωση.
 • Διαμόρφωση του δαπέδου του σπιτιού, διαδικασία χρονοβόρα, καθώς προϋποθέτει την αφαίρεση του προϋπάρχοντος δαπέδου και την αντικατάστασή του με νέο δάπεδο της επιλογής σας.
 • Τι πρέπει να προσέξουμε όταν επιλέξουμε την ανακαίνιση μιας παλιάς κατοικίας;

Είναι σημαντικό η ανακαίνιση σπιτιού να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη προσοχή, ούτως ώστε όχι μόνο το αποτέλεσμα να είναι εξ όψεως ικανοποιητικό και καλαίσθητο, αλλά και ποιοτικό, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μελλοντικών προβλημάτων.

Τα στάδια που ακολουθούνται σε μία τυπική ανακαίνιση διαμερίσματος /κατοικίας είναι τα παρακάτω:

 • Καταγράφονται και προκαθορίζονται με ακρίβεια οι ανάγκες της κατοικίας και συντάσσεται ένας προϋπολογισμός των χρημάτων που απαιτείται
 • Γίνεται ο σχεδιασμός σε συνεργασία με τον μηχανικό και τη συνεργασία με το συνεργείο ανακαίνισης που θα διαλέξετε
 • Υπολογίζεται το κόστος και γίνεται και ο χρονικός προγραμματισμός του έργου της ανακαίνισης.
 • Έκδοση απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων από αρμόδιους φορείς.
 • Υλοποίηση εργασιών – κατασκευή. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, το αποτέλεσμα της ανακαίνισης του σπιτιού θα αρχίσει να παίρνει μορφή.
 • Το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή η ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών που απαρτίζουν την ανακαίνιση του σπιτιού. Το εν λόγω στάδιο συνοδεύεται πάντοτε από την επιθεώρηση του αποτελέσματος της ανακαίνισης και τις τυχόν διορθώσεις που ίσως κριθεί αναγκαίο να πραγματοποιηθούν.
 • Τι άδεια απαιτείται για να γίνει ανακαίνιση;

Υπάρχουν δύο βασικά είδη αδειών που αφορούν εργασίες επισκευής – ανακαίνισης κτιρίου. Το πρώτο είδος ονομάζεται «Άδεια μικρής κλίμακας». Όπως υπονοεί ο τίτλος της, είναι χρήσιμη για διάφορες εργασίες που απαιτούν, ή όχι, σκαλωσιές, αλλά σίγουρα είναι εργασίες που δεν αλλάζουν δραστικά τη δομή του κτιρίου. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η κλασική «Άδεια δόμησης». Η συγκεκριμένη άδεια για ανακαίνιση σπιτιού αναφέρεται σε εργασίες μεγάλης κλίμακας όπως είναι μία ριζική ανακαίνιση. Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανακαίνισης που απαιτούν Άδεια Δόμησης, είναι από 25.000 ευρώ και άνω.

 • Πώς δίδεται άδεια ανακαίνισης;

Οι αιτήσεις για την άδειες δόμησης ή τις άδειες μικρής κλίμακας γίνονται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου. Η αίτηση υποβάλλεται από μηχανικό μετά από εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου. Βασική προϋπόθεση για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας είναι η νομιμότητα του κτίσματος ενώ η υπογραφή του αρμόδιου μηχανικού για τις εργασίες της ανακαίνισης είναι απαραίτητη για την έγκριση.

 • Τι αφορά αναλυτικά το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»;

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο σκέλη:

α) Το πρώτο μέρος αφορά το «Εξοικονομώ». Σε αυτή τη φάση θα μπορούν να επιδοτούν παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης στον οικιακό κτιριακό τομέα.

β) Το δεύτερο σκέλος είναι το «Ανακαινίζω». Στο στάδιο αυτό -που προϋποθέτει την ένταξη στο «Εξοικονομώ»- εντάσσονται παρεμβάσεις ανακαίνισης.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στην υποενότητα «Ανακαινίζω» είναι η υποχρεωτική ένταξη πρώτα στην υποενότητα του «Εξοικονομώ».

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30% και η αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη.

 • Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια;
 1. Επιλέξιμος προϋπολογισμός «Εξοικονομώ»: Εως 22.500 ευρώ.

Το πρόγραμμα καλύπτει από 45% έως 90% του ποσού των επιλέξιμων ενεργειακών παρεμβάσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από άτοκο δάνειο.

 1. Επιλέξιμος προϋπολογισμός «Ανακαινίζω»: Έως 10.000 ευρώ.

Μέσω του «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» καλύπτεται έως και το 30% του ποσού των επιλέξιμων παρεμβάσεων ανακαίνισης ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από χαμηλότοκο δάνειο έως 7.000 ευρώ.

Το ποσοστό της επιδότησης είναι κλιμακωτό, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία θα ενταχθεί ο αιτών.

 • Τι χρηματοδοτεί το «Εξοικονομώ»;

Στο σκέλος Εξοικονομώ εντάσσονται:

– η αντικατάσταση κουφωμάτων,

– η εξωτερική θερμομόνωση,

– τα συστήματα θέρμανσης – ψύξης,

– τα συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης,

– οι συσκευές Smart Home

– οι απλές οικιακές, ηλεκτρικές συσκευές, οι οποίες προβλέπονταν στο ξεχωριστό πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή».

 • Τι χρηματοδοτεί το πρόγραμμα «Ανακαινίζω»;

Στο σκέλος ανακαινίζω περιλαμβάνονται

– ανακαίνιση χώρων μπάνιου και αντικατάσταση ειδών υγιεινής,

– ανακαίνιση χώρων κουζίνας,

– αντικατάσταση πόρτας εισόδου,

– αντικατάσταση και επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,

– αντικατάσταση και επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων,

– αντικατάσταση επιφανειών πατωμάτων,

– επιχρίσματα και επισκευές δομικών στοιχείων.

 

Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ,

τοπογράφου – πολεοδόμου μηχανικού

taxydromos.gr

RELATED ARTICLES