Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΝέαΑνάρτηση Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δράσεις του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και...

Ανάρτηση Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δράσεις του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων»

Rain drops on waterΑναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (ΕΥΣΠΕΔ), οι Ανακοινώσεις καθώς και οι Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων, που αφορούν σε :
Α) «Βελτίωση της ποιότητας των Υδάτων που προορίζονται για οικιακή ή αρδευτική χρήση σε νησιά»,
Β) εκπόνηση μελετών για την «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης, σχετικά με την προστασία και διαχείριση υδατικών συστημάτων που παρουσιάζουν Περιβαλλοντικά προβλήματα, ή απώλεια Βιοποικιλότητας»,
Γ) εκπόνηση μελετών ή παρεμβάσεων που οδηγούν σε «Αύξηση της γνώσης σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια και νησιωτική περιοχή, ή την προστασία και διαχείριση των παράκτιων περιοχών»,
στο πλαίσιο του προγράμματος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009 – 2014.
Το διαθέσιμο υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα : http://www.eysped.gr/el/Pages/gr02calls.aspx
Πηγή:ypeka.gr
RELATED ARTICLES