Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΑνοίγει αύριο το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» για νέους – Αναλυτικές πληροφορίες

Ανοίγει αύριο το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» για νέους – Αναλυτικές πληροφορίες

Ανοίγει την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023, η ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://exoikonomoneon.gov.gr) του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία (μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία).

 • Τι αφορά το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο σκέλη:

α) Το πρώτο μέρος αφορά το «Εξοικονομώ». Σε αυτή τη φάση θα μπορούν να επιδοτούν παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης στον οικιακό κτιριακό τομέα.

β) Το δεύτερο σκέλος είναι το «Ανακαινίζω». Στο στάδιο αυτό -που προϋποθέτει την ένταξη στο «Εξοικονομώ» – εντάσσονται παρεμβάσεις ανακαίνισης.

 • Ποια είναι τα «ψιλά» γράμματα που πρέπει να προσέξουμε;
 • Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στην υποενότητα «Ανακαινίζω» είναι η υποχρεωτική ένταξη πρώτα στην υποενότητα του «Εξοικονομώ».
 • Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30% και η αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη.
 • Τι πρέπει να κάνουμε για να μην χάσουμε την επιδότηση;

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα πρέπει να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να απευθυνθεί σε Ενεργειακό Επιθεωρητή – Μηχανικό, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α΄ ΠΕΑ).

 • Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουμε;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

– Κωδικοί TAXISnet.

– Εντυπο και σχέδια Οικοδομικής άδειας ή άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα.

– Δήλωση για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών αν είναι απαραίτητο αυτό και η οποία θα πρέπει να γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα.

– Ε1, γιατί σε αυτό το έντυπο δηλώνεται η κύρια κατοικία ενός φυσικού προσώπου.

– Ε9 σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου.

– Τελευταία εκδοθείσα πράξη ΕΝΦΙΑ έτους 2022

– Τίτλος Ιδιοκτησίας.

– Πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή Πιστοποιητικό καταχώρησής του στο Κτηματολογικό Γραφείο.

– Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ότι το οίκημα θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία. Σε κάθε περίπτωση στη δήλωση θα πρέπει να φαίνεται το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ εκείνου που θα χρησιμοποιεί σαν κύρια κατοικία το οίκημα.

– Αδεια Οικοδομής ή τακτοποίηση αυθαιρέτου.

– Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

 • Τι προσέχουμε στο φάκελο μας;

1ον) Πρέπει να έχουμε υποβάλει τη φορολογική μας δήλωση

2ον) Δηλώνουμε και τακτοποιούμε τυχόν αυθαίρετες κατασκευές,

3ον) Βρίσκουμε τον φάκελο με τα σχέδια από την πολεοδομία, που απαιτούνται για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα του Κτιρίου.

4ον) Διορθώνουμε τα τετραγωνικά μέτρα στο Δήμο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ώστε να ταυτίζεται με αυτά που δηλώνουμε στο Ε9,

5ον) Ελέγχουμε τη διεύθυνση του ακινήτου, ώστε να είναι ο ίδιος σε όλα τα δικαιολογητικά ( π.χ. Ε9, ΔΕΗ, Έντυπο της Οικοδομικής Άδειας).

6ον) Δηλώνουμε το ακίνητο στο Κτηματολόγιο.

 • Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια;
 1. Επιλέξιμος προϋπολογισμός «Εξοικονομώ»: Εως 22.500 ευρώ.

Το πρόγραμμα καλύπτει από 45% έως 90% του ποσού των επιλέξιμων ενεργειακών παρεμβάσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από άτοκο δάνειο.

 1. Επιλέξιμος προϋπολογισμός «Ανακαινίζω»: Εως 10.000 ευρώ.

Μέσω του «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» καλύπτεται έως και το 30% του ποσού των επιλέξιμων παρεμβάσεων ανακαίνισης ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από χαμηλότοκο δάνειο έως 7.000 ευρώ.

Το ποσοστό της επιδότησης είναι κλιμακωτό, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία θα ενταχθεί ο αιτών.

Επίσης προβλέπεται ειδική μέριμνα για τους αιτούντες που είναι πολύτεκνοι, με μια πρόσθετη επιχορήγηση (bonus), που ανέρχεται στο 15%.

 • Ποια είναι τα βασικά στοιχεία του προγράμματος;
 • Θα πρέπει το κτίριο να έχει κύρια χρήση, ως χώρος κατοικίας. Η κύρια χρήση της κατοικίας καταγράφεται στα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εντός των τελευταίων τριών (3) ετών, με προτεραιότητα το έτος αναφοράς. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, για το έτος αναφοράς προκύπτει ότι το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία) το εν λόγω φορολογικό έτος, για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας θα χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα στοιχεία ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών. Εάν η κατοικία έχει αποκτηθεί μετά τις 31.12.2021, θα ζητηθεί έγγραφη δέσμευση για την κύρια χρήση της κατοικίας.
 • Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης.
 • Δεν είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις που να αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση/ανακαίνιση κτιρίου πολυκατοικίας.
 • Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης.
 • Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτες του ακινήτου, με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα και να το ιδιοκατοικούν, ή να είναι πλήρεις κύριοι, ή επικαρπωτές και το εκμισθώνουν, για να ενταχθούν στο «Εξοικονομώ».
 • Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας/επικαρπίας σε ποσοστό 50% τουλάχιστον, για να ενταχθούν στο «Ανακαινίζω».
 • Αποκλείεται η ψιλή κυριότητα. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» κατοικίες με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης: «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» και «Εξοικονομώ 2021».
 • Ποια κατοικία θεωρείται επιλέξιμη;

Μια κατοικία, για να κριθεί επιλέξιμη, θα πρέπει να είναι μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα και να:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Να έχει καταταγεί σε κατηγορία ενεργειακής κλάσης χαμηλότερη ή ίση της Γ΄, βάση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
 • Τι χρηματοδοτεί το «Εξοικονομώ»;

Στο σκέλος Εξοικονομώ εντάσσονται:

 • η αντικατάσταση κουφωμάτων,
 • η εξωτερική θερμομόνωση,
 • τα συστήματα θέρμανσης – ψύξης,
 • τα συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης,
 • οι συσκευές Smart Home
 • οι απλές οικιακές, ηλεκτρικές συσκευές, οι οποίες προβλέπονταν στο ξεχωριστό πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή».
 • Τι χρηματοδοτεί το πρόγραμμα «Ανακαινίζω»;

Στο σκέλος ανακαινίζω περιλαμβάνονται:

 • ανακαίνιση χώρων μπάνιου και αντικατάσταση ειδών υγιεινής,
 • ανακαίνιση χώρων κουζίνας,
 • αντικατάσταση πόρτας εισόδου,
 • αντικατάσταση και επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
 • αντικατάσταση και επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων,
 • αντικατάσταση επιφανειών πατωμάτων,
 • επιχρίσματα και επισκευές δομικών στοιχείων.
 • Μπορώ να κάνω μόνο την Ανακαίνιση;

Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης μόνο για το «Ανακαινίζω», ενώ η συμμετοχή στο «Εξοικονομώ» αποτελεί προϋπόθεση για την αίτηση υπαγωγής στο «Ανακαινίζω».

 • Μπορεί να δοθεί και δάνειο;

Ναι. Υπάρχει η δυνατότητα λήψης χαμηλότοκου δανείου ανακαίνισης με ευνοϊκούς όρους και επιχορήγησης παρεμβάσεων εξοικονόμησης και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ,

τοπογράφου – πολεοδόμου μηχανικού,

[email protected]

 

taxydromos.gr

RELATED ARTICLES