Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηΑνοίγει ο δρόμος για την δόμηση μεγάλων υδροηλεκτρικών

Ανοίγει ο δρόμος για την δόμηση μεγάλων υδροηλεκτρικών

Την δυνατότητα κατασκευής μεγάλων υδροηλεκτρικών ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 15 MW θεσπίζει με ειδική ρύθμιση το ΥΠΕΝ, τροποποιώντας την ισχύουσα νομοθετική πρόβλεψη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την νέα ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή την Τετάρτη, «η έκδοση οικοδομικής άδειας για την κατασκευή υπογείων Υδροηλεκτρικών Σταθμών με τις συνοδές υπέργειες εγκαταστάσεις τους, καθώς και Υδροηλεκτρικών Σταθμών ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των δέκα πέντε (15) MW γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης με την διαδικασία και υπό τους όρους του παρόντος».

Σε σχέση με την προηγούμενη ρύθμιση του άρθρου 101 του ν. 4685/2020, εισάγεται η πρόβλεψη για τους μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 15 MW.

Αναλυτικά το άρθρο 120 έχει ως εξής: 

Ρυθμίσεις για τη δόμηση μεγάλων και υπόγειων Υδροηλεκτρικών Σταθμών – Τροποποίηση άρθρου 101 ν. 4685/2020 Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), τροποποιούνται ως προς το εύρος της εφαρμογής τους, προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι μεγάλοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί, και διαμορφώνονται ως εξής:

«Άρθρο 101

Ρυθμίσεις για τη δόμηση μεγάλων και υπόγειων Υδροηλεκτρικών Σταθμών

1. Η έκδοση οικοδομικής άδειας για την κατασκευή υπογείων Υδροηλεκτρικών Σταθμών με τις συνοδές υπέργειες εγκαταστάσεις τους, καθώς και Υδροηλεκτρικών Σταθμών ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των δέκα πέντε (15) MW γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης με την διαδικασία και υπό τους όρους του παρόντος.».

energypress.gr

RELATED ARTICLES