Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαΑντιπλημμυρική Προστασία και Παρεμβάσεις στην Κ. Μακεδονία

Αντιπλημμυρική Προστασία και Παρεμβάσεις στην Κ. Μακεδονία

Ημερίδα ΤΕΕΤΚΜ

Σε συνέχεια ημερίδας που αφορούσε τον Αντιπλημμυρικό Σχεδιασμό και την Προστασία της Μητροπολιτικής Ενότητας της Θεσσαλονίκης, που υλοποιήθηκε το 2012, με σκοπό –μεταξύ άλλων- την ενημέρωση του τεχνικού κόσμου και των πολιτών σχετικά με την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα, την παρουσίαση θεμάτων σχετικών με την υδρολογία της περιοχής, τις επιπτώσεις της κλιματολογικής αλλαγής σε αυτήν μέσα και από τη σχετική διεθνή εμπειρία για τα θέματα αυτά, η Ο.Ε. Αντιμετώπισης Φυσικών & Τεχνολογικών Καταστροφών του ΤΕΕ/ΤΚΜ, διοργανώνει ημερίδα η οποία θα αφορά παρεμβάσεις, οι οποίες οφείλουν να λάβουν χώρα για να επιτευχτεί βελτίωση της αντιπλημμυρικής προστασίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλά και κατ’ επέκταση στην Κ. Μακεδονία.

Στην εκδήλωση πρόκειται να παρουσιαστούν εργασίες που αφορούν στην ορθότερη διαχείριση των ομβρίων, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της προστασίας από πλημμύρες εντός του αστικού ιστού, με παράλληλη αξιοποίησή τους (π.χ. δασοπυρόσβεση περιαστικών δασών) αλλά και προτάσεις για στοχευμένες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης, με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Τέλος θα παρουσιαστεί ο προγραμματισμός των Αντιπλημμυρικών και Περιβαλλοντικών Έργων της Μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης αλλά και θα αναδειχθεί ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση καταστροφών και τον Σχεδιασμό Αντιμετώπισης κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ έμφαση θα δοθεί στα προβλήματα εφαρμογής της σχετικής Νομοθεσίας αλλά και στον καθορισμό αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων Φορέων.

Πρόγραμμα Ημερίδας

 

portal.tee.gr

RELATED ARTICLES