Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΝέαΑΠΕ: «Φρένο» στις καθυστερήσεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησης

ΑΠΕ: «Φρένο» στις καθυστερήσεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Την επιλογή να …κόψουν δρόμο,  παρακάμπτοντας τις αργοκίνητες δημόσιες υπηρεσίες,  στοχεύει να δώσει στους επενδυτές έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Σύμφωνα με πληροφορίες του «Οικονομικού Ταχυδρόμου», το επιτελείο του υπουργείου έχει έτοιμη ρύθμιση, η οποία θα δίνει σε όσους αναπτύσσουν σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ τη δυνατότητα «shortcut» για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων τους.

Οι προθεσμίες

Ειδικότερα, θα προβλέπει ότι στην περίπτωση που κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης   των έργων,  έχουν παρέλθει οι κατά περίπτωση προθεσμίες που παρέχει ο νόμος στους  δημόσιους φορείς ή στις υπηρεσίες  για να γνωμοδοτήσουν  τότε θα μπορούν οι επενδυτές να   προχωρήσουν στην υποβολή αιτήματος για σύγκληση του οικείου ΠΕΣΠΑ (Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης) ή του ΚΕΣΠΑ (Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης). Μάλιστα, το αίτημά τους θα εξετάζεται κατά απόλυτη προτεραιότητα.

Η παράκαμψη

Η δυνατότητα παράκαμψης, εκτιμάται ότι θα επιταχύνει περαιτέρω τις διαδικασίες έκδοσης ΑΕΠΟ (Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) που προβλέπονταν στον νόμο  4685/2020 για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Το σκεπτικό της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας του ΥΠΕΝ είναι να δίνεται η δυνατότητα «bypass» σε επενδυτές σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με άδειες παραγωγής  σε ισχύ, τόσο κατά την υποβολή της αίτησης όσο και για το χρονικό διάστημα έως την έκδοση της απόφασης από το Συμβούλιο.

Επίσης, υποβολή αιτήματος για σύγκληση Συμβουλίου θα έχουν και έργα που  έχουν επιλεγεί ή θα επιλεγούν μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών. Για   τους  συγκεκριμένους σταθμούς, η νέα ρύθμιση θα προτείνει ότι το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έως και την έκδοση της απόφασης από το Συμβούλιο δεν θα προσμετράται στις προθεσμίες για την ενεργοποίηση της σύνδεσης των σταθμών ή υποβολής Δήλωσης Ετοιμότητας.

Τα παλιά έργα

Ακόμη, αίτημα θα μπορεί να υποβάλλεται και για παλιά έργα που έχουν λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, αλλά εμπίπτουν στις προθεσμίες που θέτει ο νόμος  4951/2022 (άρθρου 31) για το ξεσκαρτάρισμα των  «βαλτωμένων» έργων ώστε να μην δεσμεύουν ηλεκτρικό χώρο. Για τα συγκεκριμένα έργα η  δυνατότητα για αίτηση και εξέταση κατά απόλυτη προτεραιότητα θα  δίνεται κατά τον τελευταίο μήνα πριν την παρέλευση των συγκεκριμένων προθεσμιών και οι εν λόγω προθεσμίες θα αναστέλλονται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έως  και την έκδοση της απόφασης από το ΠΕΣΠΑ  ή το  ΚΕΣΠΑ.

Σε περίπτωση απορριπτικής γνώμης του Συμβουλίου, η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, καθώς και κάθε άδεια που έχει εκδοθεί για τον σταθμό θα παύουν αυτοδικαίως και θα επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο οι   εγγυητικές επιστολές που έχει καταβάλλει. Εάν η γνώμη είναι θετική τότε θα  αναστέλλονται ή θα παρατείνονται οι όποιες  προθεσμίες  μέχρι την τελική έκδοση της ΑΕΠΟ για τον εκάστοτε σταθμό.

Η απόφαση του Συμβουλίου θα κοινοποιείται στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) η οποία θα ενημερώνει σχετικά, εφόσον απαιτείται, τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστήματος, ΔΕΔΔΗΕ ή ΑΔΜΗΕ.

Tράτσα Μάχη

ot.gr

RELATED ARTICLES