Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΑποφάσεις για ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας

Αποφάσεις για ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας

EEΜε έμφαση στην ενεργειακή απόδοση αλλά και στην εξοικονόμηση ενέργειας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Ιουνίου, στο Λουξεμβούργο, υπό την προεδρία του Γιάννη Μανιάτη, το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. Στο Συμβούλιο συμμετείχε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Επίτροπος Eνέργειας, Günther Oettinger.

Μεταξύ άλλων, στο Συμβούλιο επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία όσον αφορά στην πρόταση οδηγίας για την έμμεση αλλαγή χρήσης γης, η γνωστή ILUC, για μια βιώσιμη ανάπτυξη των Βιοκαυσίμων στο μέλλον. Η Ελληνική Προεδρία εστίασε, κυρίως, σε δύο πλευρές της πρότασης:
-Στην ενίσχυση των προηγμένων βιοκαυσίμων (αυτών που παράγονται από άχυρο, απόβλητα, βιομάζα, φύκια κ.ά. και χαρακτηρίζονται από χαμηλή επίδραση της έμμεσης αλλαγής χρήσης γης στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου), παρέχοντας παράλληλα ευελιξία στα κράτη – μέλη, καθώς και
-Στην ενίσχυση ορισμένων στοιχείων της πρότασης για τις τιμές ILUC και τις πιθανές επιπτώσεις των κοινοτικών πολιτικών που αφορούν στο περιβάλλον, στη γεωργία και στην κλιματική αλλαγή στα βιοκαύσιμα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε πολιτικός διάλογος αναφορικά με τις μεγάλες ενεργειακές προκλήσεις της ΕΕ. Οι συζητήσεις εστίασαν στην ενημέρωση από την Επιτροπή για την πορεία ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, στην παρουσίαση της νέας ανακοίνωσης της Επιτροπής για μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ενεργειακής Ασφάλειας και στο πλαίσιο 2030 για την ενέργεια και το κλίμα.
Οι οκτώ βασικοί πυλώνες – κλειδιά, για τη νέα μας ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας περιλαμβάνουν:
1.Aύξηση του ευρωπαϊκού δυναμικού για να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο μείζονος διακοπής εφοδιασμού τον προσεχή χειμώνα.
2.Eνίσχυση των μηχανισμών έκτακτης ανάγκης και αλληλεγγύης, καθώς και προστασία κρίσιμων υποδομών.
3.Kατάλληλη προσαρμογή της ενεργειακής ζήτησης.
4.Kτίσιμο μιας καλά λειτουργούσας και πλήρως ενοποιημένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας.
5.Aύξηση της ενεργειακής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ενδογενείς πόρους.
6.Περαιτέρω ανάπτυξη ενεργειακών τεχνολογιών.
7.Διαφοροποίηση εξωτερικών προμηθειών και σχετικών υποδομών, και
8.Βελτίωση του συντονισμού εθνικών ενεργειακών πολιτικών και κοινή φωνή στην εξωτερική ενεργειακή πολιτική, στην πορεία προς μια «ευρωπαϊκοποίηση» της ενέργειας, διατηρώντας, παράλληλα, την αναγκαία ευελιξία και σεβόμενοι τις εθνικές προτεραιότητες, συνθήκες και ενεργειακά μείγματα.

Σχετικά με τις διασυνδέσεις, συμφωνήθηκε ότι απαιτούνται περισσότερα για μια πραγματικά ενοποιημένη εσωτερική αγορά, καθώς και για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας για την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων επειγουσών καταστάσεων. Επιβεβαιώθηκε, επίσης, ο σημαντικός ρόλος των έργων κοινού ενδιαφέροντος (PCIs) και η ανάγκη επιτάχυνσης όσων από αυτά έχουν τη μεγαλύτερη άμεση χρησιμότητα για την ασφάλεια του εφοδιασμού, χωρίς φυσικά να θίγεται η ολοκλήρωση όλου του καταλόγου των έργων που έχουν επιλεγεί.

Παράλληλα, στο γεύμα συζητήθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με την συνεχιζόμενη κρίση στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γενικός Γραμματέας του Χάρτη Ενέργειας, Πρέσβης Ούρμπαν Ρούσνακ, πραγματοποίησε ενημέρωση των Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε..

 

Πηγή: portal.tee.gr

RELATED ARTICLES