Παρασκευή, 24 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΝέαΑπόφαση του Προέδρου της ΕΑΑΔΗΣΥ για τη συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας για...

Απόφαση του Προέδρου της ΕΑΑΔΗΣΥ για τη συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας για τη διαμόρφωση σχεδίου εθνικής στρατηγικής στον τομέα των δημοσίων έργων

PEDMEDEΟ Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κ. Δημήτριος Ράικος, εξέδωσε απόφαση με θέμα “Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη διαμόρφωση σχεδίου εθνικής στρατηγικής στον τομέα των δημοσίων έργων” για χρονικό διάστημα πενταετίας.

Στόχος της στρατηγικής αποτελεί η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων μέσω ενός ενιαίου, απλοποιημένου και συνεκτικού θεσμικού πλαισίου, που θα αποσκοπεί στον εξορθολογισμό διοικητικών πρακτικών, στην ανάπτυξη διαφανούς, ανταγωνιστικής και αποδοτικής αγοράς δημοσίων συμβάσεων που θα λαμβάνει υπόψιν τις δημοσιονομικές, αναπτυξιακές, κοινωνικές και λοιπές παραμέτρους σε εθνικό και ευρωπαικό επίπεδο.

 

Πηγή: www.pedmede.gr

RELATED ARTICLES