Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηAπογειώθηκε η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα τον Δεκέμβριο

Aπογειώθηκε η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα τον Δεκέμβριο

Αύξηση 47,3% σημειώθηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν 2.494 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 671.301 m2 επιφάνειας και 3.271.738 m3 όγκου. Καταγράφεται αύξηση 15,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 33,6% στην επιφάνεια και κατά 47,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Στο σύνολο του 2022, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας αύξηση 4,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση 8,9% στην επιφάνεια και μείωση 2,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021.

Οικοδομική δραστηριότητα ανά κατηγορία

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022 ανήλθαν σε 2.494 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 671.301 m2 επιφάνειας και 3.271.738 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 33,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 47,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 (Πίνακας 2).

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 25 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 8.581 m2 επιφάνειας και 62.266 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Δεκέμβριο 2022, είναι 1,9%.

Στο δωδεκάμηνο

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον  Ιανουάριο 2022 έως τον Δεκέμβριο 2022, το  μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 25.165 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.560.898 m2 επιφάνειας και 25.139.489 m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 5,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 8,2% στην επιφάνεια και μείωση κατά 1,9% στον όγκο (Πίνακας 3).

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 4,6% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 8,9% στην επιφάνεια και μείωση κατά 2,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021 (Πίνακας 4). Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,4%.

 

ot.gr

RELATED ARTICLES