Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΑποθήκευση ενέργειας: Ποιες αλλαγές φέρνει η νέα ΚΥΑ

Αποθήκευση ενέργειας: Ποιες αλλαγές φέρνει η νέα ΚΥΑ

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να προκηρυχθεί τελικά από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) ο δεύτερος διαγωνισμός για τη στήριξη έργων αποθήκευσης ενέργειας (standalone μπαταριών), συνολικής ισχύος 300 μεγαβάτ (MW). Η πολυαναμενόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η οποία καθορίζει το ύψος της  επενδυτικής ενίσχυσης και φέρνει αλλαγές στις εγγυητικές επιστολές υπεγράφη τελικά από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θόδωρο Σκυλακάκης, την υφυπουργό Ενέργειας κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου  και τον αναπληρωτή υπουργό  Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση.

Το χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της εβδομάδας θα δημοσιευθεί  το χρονοδιάγραμμα του δεύτερου διαγωνισμού το οποίο εκτιμάται ότι θα είναι σφιχτό ώστε η  οριστική λίστα των έργων που θα προκριθούν και θα λάβουν επενδυτική ενίσχυση κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους και λειτουργική ενίσχυση για μια δεκαετία, να δημοσιευθεί έως τα τέλη του έτους.  Όσο για την προκήρυξη της επόμενης εβδομάδας, σε αυτήν θα περιληφθεί, για πρώτη φορά, και η  μεθοδολογία αποζημίωσης των επενδυτών.

Πάντως, η νέα ΚΥΑ των υπουργείων Ενέργειας και Οικονομικών   αλλάζει ορισμένα βασικά δεδομένα των ανταγωνιστικών διαδικασιών. Ειδικότερα, ορίζεται στα 100.000 ευρώ ανά μεγαβάτ (€/MW) η επενδυτική ενίσχυση που θα λάβουν οι κάτοχοι των σταθμών αποθήκευσης που θα επιλεγούν  από την δεύτερη ανταγωνιστική διαδικασία (αντί 200.000 €/MW που προβλεπόταν στον πρώτο διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Αύγουστο).  Με άλλα λόγια οι συμμετέχοντες στον δεύτερο διαγωνισμό θα δικαιούνται το 50% της ενίσχυσης που θα λάβουν οι κάτοχοι των σταθμών που συμμετείχαν στην πρώτη ανταγωνιστική διαδικασία.

Αλλαγές στις εγγυητικές

Επίσης, η αναθεωρημένη ΚΥΑ φέρνει αλλαγές και στις εγγυητικές επιστολές. Καταρχάς για την  Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης  θα απαιτείται υπερκάλυψη του ποσού της επενδυτικής ενίσχυσης κατά ποσοστό που δεν θα υπολείπεται του 50%,  ενώ στον πρώτο διαγωνισμό το ποσοστό είχε προσδιοριστεί στο 25%.  Επιπλέον, δεν προβλέπεται ότι με την κατάθεσή της επιστρέφεται στον επενδυτή η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που έχει υποβάλει αρχικά.

Όσο για την Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας μειώνεται στα 150.000 €/MW  αντί  200.000  €/MW που ίσχυε στον πρώτο διαγωνισμό.  Μάλιστα, με τη συμπλήρωση πενταετίας από την έκδοση της άδειας λειτουργίας της μονάδας αποθήκευσης το ύψος της  θα απομειώνεται κατά  50% και θα επιστρέφεται εντός έξι μηνών από τη λήξη της περιόδου ενίσχυσης.

Κανένα έργο δεν «περισσεύει»

Στόχος του υπουργείου, όπως είναι γνωστό,  είναι να αυξηθεί ο αριθμός των έργων που θα στηριχθούν από τα 200 εκατ. ευρώ που έχουν δεσμευθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υλοποίηση των τριών διαγωνισμών, πάνω από τα 1.000 MW που περιλαμβάνει το σχήμα στήριξης. Έτσι, στην ΚΥΑ  προβλέπεται ότι τυχόν υπερβάλλουσα ισχύ που θα κατακυρωθεί στον δεύτερο διαγωνισμό για έργα αποθήκευσης (σε σχέση με τη δημοπρατηθείσα ισχύ των 300 MW),  δεν θα οδηγεί σε ισόποση μείωση της δημοπρατούμενης ισχύος στην τρίτη ανταγωνιστική διαδικασία.

Μάλιστα, στον τρίτο διαγωνισμό, ο οποίος τελικά θα διεξαχθεί έως τις 31 Μαρτίου 2024 και όχι έως το τέλος του έτους όπως αρχικά προβλεπόταν, θα μπορούν να συμμετέχουν εκτός από έργα που χωροθετούνται στις δύο  υπό απολιγνιτοποίηση περιοχές της χώρας (Δυτική Μακεδονία και Αρκαδία) και σε  άλλες περιοχές οι οποίες  θα καθοριστούν μετά από σχετική μελέτη που διεξάγει ο Διαχειριστής του Συστήματος και θα εγκρίνει η ΡΑΑΕΥ.

Όσο για την ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς παραμένει στους επόμενους διαγωνισμούς παραμένει στις  115.000 €/MW ανά έτος  ενώ οι σταθμοί που θα συμμετέχουν οφείλουν να διαθέτουν εν ισχύ άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μονάδες αποθήκευσης που θα προκριθούν στους διαγωνισμούς θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να τεθούν σε λειτουργία έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Όχι διπλές ενισχύσεις

Ακόμη,  όπως προβλέπει η νέα απόφαση, η ενίσχυση που θα χορηγείται στα έργα αποθήκευσης μέσω των ανταγωνιστικών διαγωνισμών δεν θα σωρεύεται με οποιαδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση η οποία αφορά ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ,  τα έργα αποθήκευσης που θα ενισχύονται στο πλαίσιο των διαγωνισμών θα μπορούν να συμμετέχουν σε μηχανισμό αποζημίωσης επάρκειας ισχύος. Ωστόσο,  τυχόν έσοδα που θα προκύψουν από τον συγκεκριμένο μηχανισμό θα απομειώνουν ισόποσα το ετήσιο έσοδο αναφοράς των έργων. Προβλέπεται μάλιστα ότι σε περίπτωση που απαιτηθεί ανάκτηση της ενίσχυσης, οι  επιχειρήσεις θα πρέπει να την επιστρέψουν προσαυξημένη με το επιτόκιο ανάκτησης των παράνομων ενισχύσεων και δε θα μπορούν να εισπράξουν νέα ενίσχυση, έως ότου συμμορφωθούν πλήρως.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στους διαγωνισμούς δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή σταθμών   από επιχειρήσεις οι οποίες είναι προβληματικές, όπως και επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί εντολή ανάκτησης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της ΕΕ με την οποία μία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

Μάχη Τράτσα

OT.GR

RELATED ARTICLES