Σάββατο, 1 Απριλίου, 2023
ΑρχικήΔόμησηΑρµοδιότητες των Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής

Αρµοδιότητες των Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής

adeies_domisis

Με έγγραφό του το ΥΠΕΝ  ενημερώνει τις τις Δ/σεις των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της Επικράτειας  για τις Αρµοδιότητες των Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής κατά την εφαρµογή του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ).

Αναλυτικά αναφέρεται:

“Σε συνέχεια του (α) σχετικού εγγράφου και µετά από προφορικά ερωτήµατα φορέων και υπηρεσιών σχετικά µε την αρµοδιότητα των Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής κατά την εξέταση των ποιοτικών κριτηρίων του δεύτερου σηµείου της 3ης παραγράφου αυτού, αναδιατυπώνεται το εν λόγω σηµείο ως εξής: «…τα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής: … Οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα ποιοτικά κριτήρια, ελέγχοντας την τεκµηρίωση των µελετητών και εγκρίνοντας τελικώς τη βέλτιστη χωροθέτηση της οικοδοµής στο οικόπεδο και την επωφελέστερη πολεοδοµικά διάταξη της αποδιδόµενης σε κοινή χρήση επιφανείας του, ώστε να µεγιστοποιούνται τα οφέλη για την ευρύτερη πυκνοδοµηµένη / αστική περιοχή».”

RELATED ARTICLES