Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαΑρση περιορισμών συμμετοχής σε δημόσια έργα

Αρση περιορισμών συμμετοχής σε δημόσια έργα

ergaΚαταργούνται τα κατώτατα όρια προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών, βάσει των οποίων οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ανά τάξη πτυχίου.

Όπως προβλέπει σχετική τροπολογία στο νομοσχέδιο «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Εθνική Αμύνης, οι άμεσης εφαρμογής διατάξεις αποτελούν συμμόρφωση της χώρας στις «επιταγές» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία κρίνει ότι η ύπαρξη κατώτατων ορίων σημαίνει και αποκλεισμό των εργοληπτικών επιχειρήσεων που παραβιάζουν τις θεμελιώδεις αρχές δικαίου της Ε.Ε. περί διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης.

Όπως προβλέπει το άρθρο 1 για την άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα, τα όρια ανά κατηγορία έργων, ανάλογα με την τάξη εγγραφής, διαμορφώνονται σε 55 εκατ. ευρώ για έκτη τάξη, στα 30 εκατ. ευρώ για την πέμπτη τάξη, σε 10 εκατ. ευρώ για την τέταρτη τάξη, στα 5 εκατ. ευρώ για την τρίτη τάξη, 2,5 εκατ. ευρώ για τη δεύτερη τάξη, στα 1,25 εκατ. ευρώ για την πρώτη τάξη, ενώ στην Α2 και Α1 τάξη το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στα 500 χιλ. ευρώ και 150 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.Στην έβδομη τάξη δεν τίθεται ανώτατο όριο.

Με την τροπολογία επικαιροποιούνται τα ανώτατα όρια τα οποία οποία ισχύουν από το 2003 για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις.

 

Πηγή: imerisia.gr

RELATED ARTICLES