Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαΑυστηρότεροι Κανόνες από ΕΕ στην Ανακύκλωση Αποβλήτων

Αυστηρότεροι Κανόνες από ΕΕ στην Ανακύκλωση Αποβλήτων

EEΝέους αυστηρότερους κανόνες στην ανακύκλωση αποβλήτων, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δίνει, ωστόσο, τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής στα κράτη μέλη.

Οι νέοι φιλόδοξοι στόχοι ανακύκλωσης αποσκοπούν στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία με αύξηση της απασχόλησης και βιώσιμη ανάπτυξη. Η Κομισιόν εκτιμά ότι τα μέτρα που προτείνει πέρα από τις θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα δημιουργήσουν 580.000 νέες θέσεις εργασίας στην ΕΕ, θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και θα μειώσουν τη ζήτηση δαπανηρών και σπάνιων πόρων.

Οι νομοθετικές προτάσεις αφορούν κυρίως την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, την οδηγία για τους χώρους υγειονομικής ταφής και την οδηγία για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας.

Ειδικότερα, η Κομισιόν προτείνει στα κράτη μέλη τα εξής:

-να ανακυκλώνουν το 70 % των αστικών αποβλήτων και το 80 % των αποβλήτων συσκευασίας έως το 2030,

-έως το 2025, να απαγορευτεί η υγειονομική ταφή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων,

-ενιαία προσέγγιση για συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων, όπως τα θαλάσσια απόβλητα, ο φώσφορος, τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα τρόφιμα, τα επικίνδυνα και τα πλαστικά απόβλητα.

Οι νομοθετικές προτάσεις θα υποβληθούν στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ η πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη του στόχου της παραγωγικότητας των πόρων θα παρακολουθείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου οικονομικής διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα θα επιτευχθεί με καινοτόμο σχεδιασμό, βελτίωση των επιδόσεων και πιο βιώσιμα προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής, προσανατολισμένα στο μέλλον επιχειρηματικά μοντέλα και τεχνική πρόοδο που καθιστά δυνατή τη μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους.

«Εάν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί πρέπει να επιτύχουμε τη μέγιστη αξιοποίηση των πόρων μας, δηλαδή την ανακύκλωσή τους σε παραγωγική χρήση, όχι την ταφή τους σε χώρους υγειονομικής ταφής ως απόβλητων», δήλωσε ο επίτροπος για το περιβάλλον, Γιάνεζ Ποτότσνικ, προσθέτοντας ότι η μετάβαση σε κυκλική οικονομία είναι όχι μόνο δυνατή αλλά και επικερδής, και πως οι προτεινόμενοι στόχοι για το 2030 αφορούν την ανάληψη δράσης σήμερα προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση σε κυκλική οικονομία καθώς και την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών και δυνατοτήτων απασχόλησης που προσφέρει.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ, energia.gr

RELATED ARTICLES