Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΠεριβάλλονΧανιά: Αισθητήρες στους κάδους απορριμμάτων για έξυπνη διαχείριση μέσω διαδικτύου

Χανιά: Αισθητήρες στους κάδους απορριμμάτων για έξυπνη διαχείριση μέσω διαδικτύου

dedisaΈνα σύστημα έξυπνων κάδων απορριμμάτων που θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση των απορριμμάτων στα Χανιά της Κρήτης πρόκειται να εφαρμόσει η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ) Χανίων, στο πλαίσιο ενός καινοτόμου ευρωπαϊκού προγράμματος

Συγκεκριμένα, στους κάδους απορριμμάτων της πόλης θα τοποθετηθούν αισθητήρες, οι οποίοι μέσα από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, που μεταφέρουν διαδικτυακά δεδομένα, θα ειδοποιούν τους υπευθύνους στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΔΕΔΙΣΑ αλλά και τους οδηγούς των απορριμμάτων, όποτε ένας κάδος είναι γεμάτος.

Με βάση τα μηνύματα από τους κάδους  θα τροποποιούνται αναλόγως τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων και κατά προτεραιότητα θα αδειάζονται οι γεμάτοι κάδοι, καθώς η ΔΕΔΙΣΑ θα ειδοποιείται άμεσα για την πληρότητά τους.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου, με τη συνάντηση των εταίρων στην Ισπανία, και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στα Χανιά με την εγκατάσταση του συστήματος. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του εργαλείουLIFE+13 με τίτλο: «Αποδοτικές και βιώσιμες μέθοδοι διαχείρισης απορριμμάτων με τη χρήση εργαλείων ICT ή ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας)».

Ο διευθυντής του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης-Κομποστοποίησης, Κώστας Πατεράκης, μας λέει ότι «στόχος είναι να στηθεί ένα πληροφοριακό πρόγραμμα μέσα από το οποίο θα μπορεί κάποιος, ελέγχοντας την πληρότητα των κάδων και τροποποιώντας τη διαδρομή που θα διανύσει με βάση την πληρότητά τους, να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών των αερίων που συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, του θορύβου και της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

»Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην ενεργειακή απόδοση και τη συμβολή στη μείωση των εκπομπών αερίων που εντείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και τη μείωση του θορύβου και της κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά τη διάρκεια της συλλογής των αποβλήτων και τη μεταφορά τους».

Η πρώτη συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στη Σεβίλη το διήμερο 17-18 Ιουλίου.

—To πρόγραμμα

Το πρόγραμμα (LIFE – EWAS) έχει στόχο την υιοθέτηση και ενσωμάτωση των πληροφοριακών τεχνολογιών στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων καθώς επίσης σκοπεύει να προωθήσει την καινοτομία, ώστε να επιτύχει βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκσυγχρονίζοντας τις λειτουργικές μεθοδολογίες και δίνοντας ώθηση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο.

Πιο συγκεκριμένα, θα μεταφέρει και θα υιοθετήσει εμπειρίες από επιτυχημένα μοντέλα πρόληψης και έξυπνης συλλογής απορριμμάτων με την προοπτική να αποκτήσει τεχνογνωσία και επακόλουθα να μπορέσει να διαδώσει αυτές τις δραστηριότητες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το EWAS προσανατολίζεται στην διασφάλιση ενός βιώσιμου μοντέλου διαχείρισης των φυσικών πόρων και των απορριμμάτων, με έμφαση στην ενεργειακή απόδοση και την συμβολή στην μείωση των εκπομπών αερίων που εντείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και την μείωση του θορύβου και της κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά τη διάρκεια της συλλογής των αποβλήτων και τη μεταφορά τους.

Οι στόχοι του έργου EWAS περιλαμβάνουν:

1. Αξιολόγηση της Κοινοτικής πολιτικής, της νομοθεσίας (οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα), των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που σχετίζονται με τις πρακτικές συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων.

2. Συμβολή των Τ.Π.Ε. στην ώθηση προς την μετάβαση σε μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και προς νέες μεθοδολογίες για οικονομικότερες πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων. Ο γενικός στόχος είναι η προσαρμογή με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την μείωση των αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου για το 2020, στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων

3. Ανάπτυξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής αξιολόγησης, εφαρμογής, υλοποίησης και παρακολούθησης, που σχετίζονται με μεθοδολογίες συλλογής αποβλήτων και των αντίστοιχων οφελών που προκύπτουν, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι τρέχουσες πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων που ως στόχο έχουν:

• Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
• Τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με τις τρέχουσες μεθόδους
• Την αύξηση του επιπέδου ανακύκλωσης των αποβλήτων με τη συνεργασία των πολιτών
• Τη μείωση του επενδυτικού και λειτουργικού κόστους, καθώς και των κυκλοφοριακών προβλημάτων και επακόλουθα του θορύβου που προκαλείται από αυτά.

4. Επίδειξη βελτιστοποίησης των πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων (Τοπικά Σχέδια Δράσης) μέσω της εφαρμογής του μοντέλου EWAS σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

5. Ευαισθητοποίηση στις νέες μεθοδολογίες έξυπνης συλλογής απορριμμάτων, την παροχή κατάρτισης και τη διάδοση πληροφοριών για την ενεργό συμμετοχή των τοπικών φορέων.

Εταίρος του προγράμματος στην Ελλάδα είναι η εταιρεία D-Waste η οποία δραστηριοποιείται σε εφαρμογές στην κατεύθυνση της Έξυπνης Διαχείρισης Αποβλήτων.

Πηγή: www.econews.gr

RELATED ARTICLES