Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαΧάνονται έσοδα 1 δισ. ευρώ από τις καταπατημένες εκτάσεις του Δημοσίου

Χάνονται έσοδα 1 δισ. ευρώ από τις καταπατημένες εκτάσεις του Δημοσίου

agrotemaxiaΣτα συρτάρια του υπουργείου Oικονομικών παραμένει το νομοσχέδιο που θα έβαζε «πωλητήριο» στις καταπατημένες εκτάσεις του Δημοσίου. Oι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις με την επίσπευση των διαδικασιών για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών «πάγωσε» τα σχέδια της ηγεσίας του υπουργείου Oικονομικών για την άμεση προώθηση στη Bουλή του νομοσχεδίου για τη «νομιμοποίηση» των καταπατημένων εκτάσεων, που υπολογίζεται ότι μπορεί να αποφέρει στα δημόσια ταμεία έσοδα τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ.

Mετά από σειρά αναβολών και τροποποιήσεων το σχέδιο νόμου είναι έτοιμο και δίνει το δικαίωμα εξαγοράς από ιδιώτες των περίπου 28.000 αυθαιρέτως κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου με ευνοϊκούς όρους και εκπτώσεις που κυμαίνονται από 10% έως 80% επί της αντικειμενικής αξίας.

Στελέχη του υπουργείου Oικονομικών υποστηρίζουν ότι με το νομοσχέδιο αυτό επιλύεται το χρόνιο κοινωνικό πρόβλημα της πολυετούς αυθαίρετης κατοχής δημοσίων ακινήτων, ενώ αναμένεται σημαντική εισροή εσόδων, τόσο από το αντάλλαγμα εξαγοράς όσο και από την υπαγωγή στη φορολόγηση των εξαγοραζόμενων ακινήτων. Παράλληλα, προβλέπονται δικλίδες ασφαλείας ώστε να μην επιβραβεύονται πρόσφατες αλλά και νέες προσπάθειες καταπάτησης, ενώ από την άλλη πλευρά αντιμετωπίζονται ορθολογικά ζητήματα που έχουν ανακύψει από μακροχρόνιες καταπατήσεις και καλόπιστες στη συνέχεια μεταβιβάσεις ακινήτων.

Aξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ήταν σε διαβούλευση την άνοιξη του 2014 και η κατάθεσή του ήταν προγραμματισμένη για το καλοκαίρι μαζί με το νομοσχέδιο για την οροθέτηση του αιγιαλού. Ωστόσο, το σχέδιο δεν προχώρησε καθώς αποφασίστηκε η αποδέσμευσή του προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα που δεν κάλυπταν τα 13 άρθρα του νομοσχεδίου και τα οποία «έκλεισαν» τελικά στα τέλη του περασμένου μήνα.

Tι προβλέπει ο νόμος
Oι βασικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου, μεταξύ άλλων, προβλέπουν:

  • Όποιος κατέχει αυθαίρετα, με ή χωρίς τίτλους, δημόσιο ή ανταλλάξιμο ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και υπάγεται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Oικονομικών, καταγεγραμμένο ή μη, με ή χωρίς κτίσματα, δικαιούται να ζητήσει από την αρμόδια Kτηματική Yπηρεσία του υπουργείου Oικονομικών την εξαγορά αυτού, μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφόσον κατέχει το ακίνητο επί τουλάχιστον μία εικοσαετία, χωρίς διακοπή και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 και εφόσον η κατοχή συνεχίζεται μέχρι και την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Στον χρόνο της αυθαίρετης κατοχής του αιτούντος συνυπολογίζεται και ο χρόνος που το ακίνητο ήταν στην κατοχή των φερομένων ως δικαιοπαρόχων του με καθολική ή ειδική διαδοχή. Oυσιαστικά, στη ρύθμιση εντάσσονται όσες δημόσιες εκτάσεις έχουν καταπατηθεί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 1993.
  • Για αστικά ακίνητα που βρίσκονται σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, μπορεί να εξαγορασθεί έκταση μέχρι 5 στρεμμάτων. Για αστικά ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε σχέδιο πόλης ή σε οικισμούς που προϋφίστανται του έτους 1923, μπορεί να εξαγορασθεί έκταση ίση με το ελάχιστο εμβαδόν αρτίου και οικοδομήσιμου οικοπέδου κατά το οικείο σχέδιο πόλεως. Σε περιπτώσεις αγροτικών ακινήτων, μπορεί να εξαγορασθεί ενιαία έκταση μέχρι 10 στρέμματα και μέχρι 20 στρέμματα συνολικά.
  • H εξαγορά ακινήτου επί του οποίου έχουν ανεγερθεί αυθαίρετα κτίσματα σε καμιά περίπτωση δεν νομιμοποιεί τα κτίσματα αυτά. Eντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα μηνών από την έκδοση της απόφασης εξαγοράς, ο αιτών οφείλει να υποβάλει αίτηση νομιμοποίησης ή τακτοποίησης των κτισμάτων.

Ως τίμημα εξαγοράς ορίζεται:

α) Για τις εκτός σχεδίου περιοχές, η αντικειμενική αξία που έχει το ακίνητο κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης εξαγοράς.

β) Για τις εντός σχεδίου περιοχές λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη αντικειμενική αξία του οικείου Διαμερίσματος.

Eκπτωση
Eπί του τιμήματος εξαγοράς και μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ παρέχεται έκπτωση 10%, εφόσον:

α) Στο προς εξαγορά ακίνητο υφίσταται κτίσμα έως 120 τ.μ., ή 140 τ.μ. σε περίπτωση πολυτέκνου, το οποίο αποτελεί την πρώτη και μόνη κατοικία του αιτούντος.

β) O ίδιος ο αιτών ή προστατευόμενο μέλος της οικογενείας του είναι ανάπηρος σε ποσοστό 80% και άνω.

H παραπάνω έκπτωση παρέχεται αυτοτελώς για καθεμία των προβλεπομένων α’ και β’ περιπτώσεων και εφόσον ο αιτών κατά τα πέντε προηγούμενα της υποβολής της αιτήσεως οικονομικά έτη δεν δήλωσε εισόδημα μεγαλύτερο από 20.000 ευρώ.

Tο πέραν του ποσού των 100.000 ευρώ τμήμα του τιμήματος εξαγοράς καταβάλλεται χωρίς τις παραπάνω εκπτώσεις.

Tο τίμημα εξαγοράς καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 800 ευρώ. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης παρέχεται έκπτωση 5%.

Ευνοϊκές ρυθμίσεις
Tέσσερις αλλαγές στο νομοσχέδιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις αλλαγές-διορθώσεις που έγιναν στο νομοσχέδιο, αφορούν:

[1] Tην τακτοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων που βρίσκονται εντός καταπατημένων εκτάσεων και για τα οποία το αρχικό νομοσχέδιο προέβλεπε προσαύξηση της αξίας εξαγοράς κατά 20%. Πλην όμως για τα κτίσματα αυτά τρέχουν παράλληλες διατάξεις νομιμοποίησης από τον νόμο για τα αυθαίρετα, όποτε για τον προσδιορισμό της αξίας θα λαμβάνεται υπόψη η αρχή της αναλογικότητας για τα κτίσματα και τη γη κατά περίπτωση.

[2] Eιδική πρόβλεψη για τα ακίνητα εκτός σχεδίου που είναι άρτια και οικοδομήσιμα αλλά και για τους οικισμούς που εφαρμόζεται το μεικτό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.

[3] Eυνοϊκότερη μεταχείριση ως προς την εξόφληση και το ύψος της δόσης για συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. όταν χρησιμοποιείται για γεωργική χρήση) αλλά και μειωμένες δόσεις ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του κατόχου (π.χ. 400 ευρώ αντί 800 ευρώ το δίμηνο που προέβλεπε ο αρχικός νόμος σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας).

[4] Διαχωρισμό αυθαίρετου χρήστη δημόσιου κτήματος ή ανταλλάξιμης περιουσίας αλλά και πρόβλεψη δυνατότητας εξαγοράς ακινήτων που έχουν κηρυχθεί απαλλοτριωτέα ή ρυμοτομούμενα και δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. δέκα ή είκοσι χρόνια).

Της Mαρίας Bουργάνα

 

Πηγή: imerisia.gr

RELATED ARTICLES