Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαΧωροταξικός σχεδιασμός, κρατικά ακίνητα, μεταφορές στο επίκεντρο

Χωροταξικός σχεδιασμός, κρατικά ακίνητα, μεταφορές στο επίκεντρο

athens (1)Η θέσπιση νομοθεσίας για το χωροταξικό σχεδιασμό και ο καθορισμός των παράκτιων ζωνών αποτελεί μία από τις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να πραγματοποιήσει η ελληνική πολιτεία, όπως αναφέρεται στο αδημοσίευτο κείμενο του μνημονίου. Στο πεδίο του χωροταξικού σχεδιασμού και της δασοκομίας έχει ήδη πραγματοποιηθεί πρόοδος, ωστόσο, θα πρέπει, με ορίζοντα τον Σεπτέμβριο του 2014, να καταρτιστεί ένα σχέδιο δράσης (action plan) που θα περιλαμβάνει τις ημερομηνίες για την ψήφιση των απαιτούμενων νομοθετημάτων.
 
Στόχος είναι να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος που απαιτείται για την αξιοποίηση εκτάσεων γης. Στόχος είναι η διευκόλυνση της ιδιωτικοποίησης κρατικης ακίνητης περιουσίας, η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ιδιωτών και η μείωση των εμποδίων για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων.

ΕΤΑΔ
Όπως επισημαίνεται,  η αποστολή, οι στόχοι και η στελέχωση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου έχουν αναθεωρηθεί με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της στην διαχείριση και «ωρίμανση» των ακινήτων που μεταφέρονται στο Ταμείο Αποκρατικοποίησεων. Επίσης, ακίνητα υπουργείων που δεν χρησιμοποιούνται θα μεταφερθούν στην ΕΤΑΔ έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ το ΤΑΙΠΕΔ θα πρέπει να αξιολογήσει ποια ακίνητα είναι αξιοποιήσιμα

Εμπορικές μισθώσεις
Στα εμπορικά ακίνητα,  ο νόμος που θεσπίστηκε μειώνει την ελάχιστη μισθωτική διάρκεια στα τρία χρόνια. Στα τουριστικά ακίνητα, όπου ήδη η βραχείας διάρκειας εκμίσθωσή τους έχει καταστεί πιο εύκολη, έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα δημιουργηθεί νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα εναρμονίζεται με τις ευρωπαϊκές πρακτικές.

Μεταφορές – επικοινωνίες
Στις αερομεταφορές προβλέπεται ο εξορθολογισμός του καθεστώτος παροχής δημόσιας υπηρεσίας με στόχο μεταξύ άλλων τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς (για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας) ξένων αεροπορικών εταιρειών.
Προγραμματίζεται, τέλος η αποκρατικοποίηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων με το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου (του προσδιορισμού του βέλτιστου τρόπου αποκρατικοποίησης) να τίθεται μέχρι τον Ιούνιο του 2014.

Στις χερσαίες οδικές μεταφορές, το μνημόνιο προβλέπει την αξιολόγηση, έως το τέλος Σεπτεμβρίου, των μέτρων για την απελευθέρωση του κλάδου που έχουν θεσπιστεί και την υιοθέτηση έως το τέλος του 2014 νέων τροποποιήσεων για την χορήγηση αδειών φορτηγών σε ιδιώτες κατ’ αντιστοιχία με την ευρωπαϊκή πρακτική.

του Δημήτρη Δελεβέγκου

Πηγή:www.capital.gr

RELATED ARTICLES