Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΝέαΔασικοί Χάρτες: Καταργείται επιτροπή ενστάσεων πριν καν λειτουργήσει

Δασικοί Χάρτες: Καταργείται επιτροπή ενστάσεων πριν καν λειτουργήσει

Επιστολή προς το ΥΠΕΝ με θέμα: “Σύσταση και Λειτουργία Επιτροπών Αντιρρήσεων δασικών χαρτών”, απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ, σχετικά με τα προβλήματα, που έχουν ανακύψει με τις εν λόγω επιτροπές. Μάλιστα, όπως αναφερεται στην επιστολή μία από τις δύο επιτροπές στην Π.Ε. Ηρακλείου καταργείται, πριν καν λειτουργήσει, λόγω έλλειψης προσωπικού.

Αναλυτικά, το κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμοι κύριοι,
Σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 1985/21-10-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οφείλουν να συγκροτηθούν δύο επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων δασικών χαρτών στην Π.Ε. Ηρακλείου και μία επιτροπή στην Π.Ε. Λασιθίου.

Όπως πληροφορηθήκαμε μία από τις δύο επιτροπές στην Π.Ε. Ηρακλείου καταργείται, πριν καν λειτουργήσει, λόγω έλλειψης προσωπικού και μάλιστα ο δασολόγος που έχει οριστεί στην συγκεκριμένη επιτροπή πρέπει να καλύψει τις ανάγκες της επιτροπής Λασιθίου. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι το ΤΕΕ/ΤΑΚ έχει ορίσει συνολικά 16 εκπροσώπους συνάδελφους μηχανικούς, ώστε να συμμετέχουν σε αντίστοιχο αριθμό επιτροπών οκτώ (8) στην Π.Ε. Ηρακλείου και οκτώ (8) στην Π.Ε. Λασιθίου.

Είναι επομένως αναγκαία η συγκρότηση τουλάχιστον πέντε (5) έως οκτώ (8) Επιτροπών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα προκειμένου να καλυφθούν οι χιλιάδες εκκρεμείς αιτήσεις ώστε να μην παρατείνεται η αγωνία των πολιτών λόγω παλινωδιών και καθυστερήσεων.

Στις 31.01.2023 εκδόθηκε ΚΥΑ η οποία αναφερόταν αφενός στην αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των μελών που αποτελούν την επιτροπή εξέτασης των αντιρρήσεων δασικών χαρτών, και αφετέρου στο ότι η κάθε επιτροπή οφείλει να συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το μήνα και να εξετάζει είκοσι πέντε (25) υποθέσεις ανά συνεδρίαση, με στόχο την άμεση ενεργοποίηση των Επιτροπών.

Είναι λοιπόν προφανές και κρίνεται σκόπιμη η άμεση συγκρότηση ικανού αριθμού Επιτροπών τόσο στην Π.Ε. Ηρακλείου όσο και στην Π.Ε. Λασιθίου, ώστε να ανταποκριθούν το συντομότερο δυνατό στην εξέταση των χιλιάδων σε αριθμό αιτήσεων. Επισημαίνεται ότι έως ότου ολοκληρωθεί η εξέταση των αντιρρήσεων , οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να μεταβιβάσουν την περιουσία τους, να εκδώσουν οικοδομική άδεια και γενικότερα να την αξιοποιήσουν.

Έως σήμερα έχει κυρωθεί το 95% των αναρτημένων δασικών χαρτών, που αντιστοιχούν στο 90% της γεωγραφικής επικράτειας της χώρας και εκκρεμούν οι εκτάσεις για τις οποίες θα πρέπει να εξεταστούν αντιρρήσεις πολιτών, να διορθωθούν τα πρόδηλα σφάλματα καθώς και οι περιοχές που καταλαμβάνουν οικισμοί.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και αναμένουμε τις ενέργειες σας.

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ταβερναράκης

Πολιτικός Μηχανικός

RELATED ARTICLES