Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΝέαΔιαγωνισμός από τη Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες Α.Ε.

Διαγωνισμός από τη Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες Α.Ε.

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣ
«Εκπόνηση οριστικής μελέτης έργων οδοποιίας σε εκτάσεις αιολικού πάρκου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., συνολικής αποδιδόμενης ισχύος 122,5MW, σε θέσεις του Δήμου Αρριανών ΠΕ Ροδόπης”
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 0015/16/5300 για την «Εκπόνηση οριστικής μελέτης έργων οδοποιίας σε εκτάσεις αιολικού πάρκου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., συνολικής αποδιδόμενης ισχύος 122,5MW, στις θέσεις «Κυρτόν», «Κανδήλα», «Ρόμβος», «Καπετάνιος», «Λιβαδοκορφή», «Μηλιά», «Γέρακας» του Δήμου Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης, Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης».
Με την παρούσα η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία», καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά με αντικείμενο την «Εκπόνηση οριστικής μελέτης έργων οδοποιίας σε εκτάσεις αιολικού πάρκου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., συνολικής αποδιδόμενης ισχύος 122,5MW, στις θέσεις «Κυρτόν», «Κανδήλα», «Ρόμβος», «Καπετάνιος», «Λιβαδοκορφή», «Μηλιά», «Γέρακας» του Δήμου Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης, Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης» συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογιζόμενης δαπάνης σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€45.000), πλέον ΦΠΑ».
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί το χαμηλότερο συνολικά τίμημα, των τεχνικά αποδεκτών προσφορών.
Περισσότερα εδώ
RELATED ARTICLES