Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηΔιαμαρτυρία ΠΑΣΕΕΜ για τη δημιουργία ελεύθερης εφαρμογής υπολογισμού κόστους οικοδομικής αδείας

Διαμαρτυρία ΠΑΣΕΕΜ για τη δημιουργία ελεύθερης εφαρμογής υπολογισμού κόστους οικοδομικής αδείας

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών, ο οποίος εκπροσωπεί τους Μηχανικούς κάθε βαθμίδας και ειδικότητας, αναφορικά με την προκήρυξη του ΥΠΕΝ για την δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής υπολογισμού του κόστους μιας οικοδομικής αδείας, μας βρίσκει απόλυτα αντίθετους.

Η προκήρυξη αυτή οδηγεί σε απαράδεκτη χειραγώγηση μέσω αλγορίθμων των αμοιβών των μηχανικών, στην απαξίωση της γνώσης και της εμπειρίας των μηχανικών.

Καταργεί την ελεύθερη διαπραγμάτευση μεταξύ μηχανικού και εργοδότη σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.3919/2011, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, καθιστώντας τον κατ’ αυτόν τον τρόπο αντιφατικό.

Θεωρούμε αντισυνταγματική την κίνηση-σχεδιασμό του ΥΠΕΝ, και αφορμή να απευθυνθούμε στην επιτροπή ανταγωνισμού.

Απαιτούμε να ακυρωθεί η προκήρυξη και να αποσυρθεί ο διαγωνισμός.

ΠΑΣΕΕΜ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Θεσσαλονίκη, 03-06-2023

   Η Πρόεδρος                                                                 Ο Γενικός Γραμματέας

Κεσδζόγλου Κυριακή                                                           Φραγκιαδάκης Ευάγγελος

RELATED ARTICLES