Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαΔιεθνές εργαστήριο αρχιτεκτονικής τοπίου και αστικού σχεδιασμού “Operative Territories:re-designing the landscapes of...

Διεθνές εργαστήριο αρχιτεκτονικής τοπίου και αστικού σχεδιασμού “Operative Territories:re-designing the landscapes of tourism”

UTCHA_POSTER_WEB

Operative Territories

re-designing the landscapes of tourism

Διεθνές εργαστήριο αρχιτεκτονικής τοπίου και αστικού σχεδιασμού

9 -15 Μαΐου 2015, Σιθωνία, Χαλκιδική.

Το “Operative Territories: re-designing the landscapes of tourism” είναι ένα διεθνές εργαστήριο αρχιτεκτονικής τοπίου και αστικού σχεδιασμού ανοιχτό σε φοιτητές προς το τέλος των σπουδών τους, πρόσφατοι απόφοιτοι και νέοι επαγγελματίες  στους τομείς της αρχιτεκτονικής, του αστικού σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής τοπίου. Τα σημεία εκκίνησης του εργαστηρίου είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή της Σιθωνίας και τα προσφερόμενα πλεονεκτήματα σε συνάρτηση με την ανάδυση σύγχρονων μορφών τουρισμού.

Η ανάπτυξη του τουρισμού σε παγκόσμια κλίμακα έχει οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές/ φυσικές επιρροές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η τάση θέτει σε κίνδυνο την βιωσιμότητα του ίδιου του τουρισμού, το εργαστήριο αυτό έχει ως στόχο τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης ανάμεσα στα πεδία αρχιτεκτονικής -πολιτισμική παραγωγή- και τουρισμού -πολιτισμική κατανάλωση. Χρησιμοποιώντας τους κλάδους της αρχιτεκτονικής τοπίου και του αστικού σχεδιασμού στοχεύει να παράγει πρωτότυπες ιδέες και στρατηγικές σχεδιασμού που προωθούν την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού στη Σιθωνία.

Μέσα από ένα 7ήμερο πρόγραμμα ομαδικής εργασίας, μελέτης της περιοχής, διαλέξεων και κοινωνικών εκδηλώσεων, το εργαστήριο οργανωμένο σε 7 ομάδες θα παράγει ένα σύνολο προτάσεων για τις επιλεγμένες περιοχές της Σιθωνίας. Κάθε ομάδα θα εστιάσει σε μία διαφορετική περιοχή τόσο σε κλίμακα όσο και τοποθεσία και υπό την εποπτεία ενός καλεσμένου διδάσκοντα (guest tutor) και έναν τοπικού διδάσκοντα (host tutor), συνδυάζοντας την τοπική γνώση με τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία.

Κόστος συμμετοχής

150 € μέχρι τις 21 Απριλίου

200 € μετά τις 21 Απριλίου

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες εγγραφής κατεβάστε το αναλυτικό οδηγό του εργαστηρίου

http://www.urbantranscripts.org/documents/UT2015_CHA_MC_programme.pdf

για ερωτήσεις και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας  στο

[email protected]

#UTChalkidiki

Το εργαστήριο Operative territories οργανώνεται από το Urban Transcripts, σε συνεργασία με το Δήμο Σιθωνίας και το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τα Πολυτεχνικά Νέα στηρίζουν ενεργά το αξιόλογο εγχείρημα του διεθνούς εργαστηρίου, ως Χορηγός Επικοινωνίας.

 

Aκολουθεί το Δελτίο Τύπου στην αγγλική γλώσσα.

 

OPERATIVE TERRITORIES

re-designing the landscapes of tourism

05-09 MAY 2015, Sithonia, Chalkidiki, Greece

organised by Urban Transcripts

an international masterclass in Landscape Architecture and Urban Design

9 -15 May 2015, Sithonia Chalkidiki, Greece

Open to students towards the end of their studies, recent graduates, and professionals, in architecture, urban design, and landscape architecture, Operative Territories is an international masterclass spanning the scales of spatial intervention from architecture, to the city, to the landscape. The masterclass operates within the challenges and opportunities facing Sithonia, in Chalkidiki, Greece,  in response to contemporary forms of tourism.

Tourism, while generating economic growth and prosperity, can equally produce an ever growing gap between the particularities of places and the commodity-oriented features of ‘destinations’. Considering such a tendency jeopardises not only sustainability dynamics at a local level but equally the sustainability of tourism itself, this masterclass aims to re-establish the relationships between architecture—cultural production—and the emerging alternative forms of tourism—cultural consumption. Employing the tools of landscape architecture and urban design we shall aim towards critical as much as original  ideas and design strategies promoting the development of a sustainable tourism for Sithonia.

Through a 7-day programme of group work, site visits, lectures and social events, the masterclass will bring together 50 participants who will join one of 7 units each focusing on a different territory of Sithonia. Every unit is supervised by one host and one guest tutor, pairing local knowledge with global expertise.

fees

150 euros for registrations by 21 April

200 euros for registrations after 21 April

for further information and registration details download the workshop programme

http://www.urbantranscripts.org/documents/UT2015_CHA_MC_programme.pdf

for enquiries contact

[email protected]

 

RELATED ARTICLES