Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΑρχιτεκτονικήΔιεθνές Εργαστήριο Αστικού Σχεδιασμού - "On the Sea Edge" - 29 Αυγούστου...

Διεθνές Εργαστήριο Αστικού Σχεδιασμού – “On the Sea Edge” – 29 Αυγούστου – 4 Σεπτεμβρίου, Χανιά

banner_web_postOn the Sea Edge

Ένα Διεθνές Εργαστήριο Αστικού Σχεδιασμού

29 Αυγούστου – 4 Σεπτεμβρίου

Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα

Εξερευνώντας τα Χανιά ως ένα αστικό εργαστήριο στην άκρη της θάλασσας, το workshop φέρνει στο προσκήνιο μία σειρά από θέματα κοινά σε μεσαίας κλίμακας παράκτιες πόλεις στην Ελλάδα, τη Μεσόγειο και αλλού: εγκαταλελειμμένοι τόποι και αστικά κενά, αμφισβητούμενα όρια εκεί που η στεριά βυθίζεται στην θάλασσα, χώροι της μνήμης και της λήθης, διαδραστικά σύνορα όπου το δημόσιο συναντά το ιδιωτικό, υβριδικοί χώροι όπου το φυσικό συγχωνεύεται με το ψηφιακό, αστικές διαταραχές που καταστέλλονται μέσα σε πολεοδομικά σχέδια και ζώνες, τοπικές κοινότητες που μετασχηματίζονται μέσα σε μία διεθνή τουριστική αγορά.

Κάποιες φορές σαφώς σκιαγραφημένη, κάποιες άλλες θολή και πάντα σε ροή, η άκρη ως αιχμή και ως σύνορο είναι το πρωταρχικό ζήτημα αυτού του εργαστηρίου: μεταξύ εγκατάλειψης και κατάληψης, μνήμης και λήθης, δημόσιου και ιδιωτικού, φυσικού και ψηφιακού, γης και θάλασσας, αυθορμητισμού και κανόνων, κοινότητας και αγοράς. Κάνοντας χρήση σχεδιαστικών και προγραμματικών εργαλείων για τη διαμόρφωση και τη διαχείριση του χώρου, το εργαστήριο στοχεύει σε μία σειρά από αστικές σχεδιαστικές προτάσεις για συγκεκριμένες τοποθεσίες μέσα στην πόλη, όπου τα φαινόμενα αυτά εκδηλώνονται πιο έντονα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι επιλεγμένες περιοχές σε κάθε μία από τις 7 ομάδες του εργαστηρίου λειτουργούν ως ένας φακός μέσω του οποίου ευρύτερα ζητήματα μπορούν να διερευνηθούν, καταλήγοντας σε ένα παραγωγικό, προσανατολισμένο πάντα στο σχεδιασμό, συμπέρασμα.

Το εργαστήριο εμβυθίζει τους συμμετέχοντες σε ένα εντατικό πρόγραμμα 7 ημερών που αποτελείται από ομαδική σχεδιαστική εργασία σε studio, έρευνα πεδίου και διαλέξεις, που συμπληρώνονται με παράλληλες δημόσιες και κοινωνικές εκδηλώσεις. Κάθε ομάδα του εργαστηρίου καλωσορίζει 7-9 συμμετέχοντες και καθοδηγείται από έναν διδάσκοντα «επισκέπτη» (guest tutor) και έναν διδάσκοντα «οικοδεσπότη» (host tutor), αντιστοιχίζοντας τη διεθνή εμπειρία και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις με την τοπική γνώση και την βιωματική εμπειρία της πόλης. Οι τελικές προτάσεις θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν δημόσια, παρουσία μίας κριτικής επιτροπής που θα αποτελείται από βασικούς εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των τοπικών αρχών.

ontheseaedge_600_500_animate

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το workshop είναι ανοιχτό σε προπτυχιακούς φοιτητές που βρίσκονται στο τέλος των σπουδών τους, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, και νέους επαγγελματίες στα πεδία της αρχιτεκτονικής, του αστικού σχεδιασμού καθώς και σε πεδία που σχετίζονται με την δημιουργία τόπου και αστικής ανάπτυξης.

Διαπίστευση

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν το πιστοποιητικό για το Διεθνές Εργαστήριο Αστικού Σχεδιασμού του Urban Transcripts, διαπιστεύοντας 10 ώρες διαλέξεων, 12 ώρες επιτόπιας έρευνας πεδίου και 36 ώρες εργασίας σε studio.

Κόστος συμμετοχής

220€ για εγγραφές μέχρι 15 Ιουλίου 2016

300€ για εγγραφές μετά την 15 Ιουλίου 2016

Προθεσμίες για εγγραφή:

12 August 2016

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

http://ontheseaedge.urbantranscripts.org

Email επικοινωνίας:

[email protected]

#UTChania

Το On the Sea Edge είναι ένα project του Urban Transcripts σε συνεργασία με το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και με την στήριξη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ – Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Χανίων, τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου Κρήτης και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Δυτικής Κρήτης.

 

Πολυτεχνικά Νέα είναι Χορηγός Επικοινωνίας του Διεθνούς Εργαστηρίου.

 

 

Ακολουθεί το παραπάνω κείμενο στα Αγγλικά.

banner_web_slider

 

On the Sea Edge

An International Urban Design Workshop

29 August – 4 September 2016

Chania, Crete, Greece

Exploring Chania as an urban laboratory on the sea edge the workshop brings into focus a number of issues common to medium-scale coastal cities in Greece, the Mediterranean, and beyond: abandoned places and urban voids, disputed edges where the ground dips into the sea, sites of remembered histories and forgotten stories, contested interfaces where the public meets the private, hybrid spaces where the physical merges with the digital, urban disorders regulated into grids and zones, local communities transforming within an international tourist market.

At times clearly delineated, at others blurry, and always in flux, it is the edge that is this workshop’s primary matter: the edge between abandonment and occupation, memory and oblivion, public and private, physical and digital, land and sea, spontaneity and regulation, community and market. Making use of design and policy tools for shaping and managing space the workshop aims at a series of urban design proposals for specific sites in the city where these phenomena are most strongly manifested. The selected sites in each of the 7 units of the workshop thus function as a lens through which an exploration of broader issues can be embarked upon and brought to a productive design-oriented conclusion.

On the Sea Edge immerses participants into an intensive 7-day programme consisting of design studio teamwork, fieldwork research, and lectures, complemented with parallel public and social events. Each workshop unit welcomes 7-9 participants; it is lead by one guest and one host tutor, pairing international expertise and methodological approaches with local knowledge and lived experiences of the city. Final proposals are presented and debated in public in the presence of a jury composed of key representatives from industry, academia, and local authorities.

Eligibility

The workshop is open to undergraduate students near the end of their studies, PhD candidates, and young professionals, in architecture, urban design, planning, and fields related to place-making and urban development.

Accreditation

With the completion of the workshop participants receive the UT International Urban Design Workshop certificate accrediting 10 hours of lectures, 12 hours of fieldwork and 36 hours of studio design work.

Fees

€220 for registrations by 15 July 2016

€300 for registrations after 15 July 2016 

Deadline for registrations:

12 August 2016

For more information please visit:

http://ontheseaedge.urbantranscripts.org

Contact email:

[email protected]

#UTChania

On the Sea Edge is a project by Urban Transcripts in partnership with the Centre for Mediterranean Architecture and with the support of SADAS-PEA | Greek Architects Association – Chania section, the Technical University of Crete – School of Architecture, and the Technical Chamber of Greece – Department of Western Crete.

 

 

RELATED ARTICLES