Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαΔιεθνές πρόγραμμα InHeriT στο πλαίσιο του ERASMUS+ με συντονιστή την Αρχιτεκτονική Σχολή...

Διεθνές πρόγραμμα InHeriT στο πλαίσιο του ERASMUS+ με συντονιστή την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης

tuc

Την 3η Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του διεθνούς προγράμματος InHeriT: Προαγωγή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως Πηγή Βιώσιμης Ανάπτυξης στα γραφεία του Μανιατακείου Ιδρύματος στην Αθήνα. Το InHeriT είναι ενταγμένο στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης ενηλίκων ERASMUS+ υπό την εποπτεία του ΙΚΥ και το συντονισμό της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Συγκεκριμένα, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Business School του Middlesex University, της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Neapolis της Πάφου, του Μανιατακείου Ιδρύματος, του Ιδρύματος Flaminia από τη Ραβέννα της Ιταλίας και της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ του Δήμου Χανίων.

Το InHeriT είναι ένα τριετές διεθνές διεπιστημονικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην προαγωγή της ιδέας ότι η πολιτιστική κληρονομιά γενικά και η αρχιτεκτονική κληρονομιά ιδιαίτερα, εμπεριέχει μια κρίσιμη οικονομική αξία που θα μπορούσε να προσφέρει δυναμικά στη βιώσιμη περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά.

Οι στόχοι του προγράμματος θα επιτευχθούν με άξονα μια σειρά δράσεων που, περιληπτικά, περιλαμβάνουν:

-Τη δημιουργία μιας διαδραστικής ψηφιακής πλατφόρμας διάδοσης σχετικών γνώσεων και ενημερωτικού υλικού.

-Την τεκμηρίωση και ανάλυση σχετικών πρότυπων διεθνών πρακτικών.

-Την ανάπτυξη ανάλογου εκπαιδευτικού υλικού με αντικείμενο την πολιτιστική κληρονομιά και τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα.

-Τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επιστημονικών ημερίδων και ανοικτών στο ευρύτερο κοινό δράσεων ενημέρωσης και επιμόρφωσης ως προς τα παραπάνω.

 

Πηγή: candianews.gr

RELATED ARTICLES