Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΝέαΔιεθνές συνέδριο “GREEN TRANSPORTATION 2016”

Διεθνές συνέδριο “GREEN TRANSPORTATION 2016”

green transp

 

Το Ελληνικό Παράρτημα της ASHRAE διοργανώνει το διεθνές συνέδριο “GREEN TRANSPORTATION 2016”, σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Αττικό Μετρό. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση, το “GREEN TRANSPORTATION 2016” έρχεται να διευρύνει το συνέδριο “ENVIRONMENT & ENERGY in SHIPS” που διοργανώθηκε το 2015, ώστε να περιλαμβάνονται όλα τα μέσα μεταφοράς σε ξηρά, θάλασσα και αέρα.

Το συνέδριο έχει ως στόχο την προώθηση και ανάπτυξη της τεχνολογίας, εγκαθιδρύοντας ένα μόνιμο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας του επιστημονικού και τεχνικού κόσμου για τις σημαντικές περιβαλλοντικές, τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις της σημερινής εποχής.

Οι σύγχρονες προκλήσεις, που έχουν τα τελευταία χρόνια καθοριστική συμμετοχή στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, είναι οι κύριοι στόχοι για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την βελτίωση του βιώσιμου περιβάλλοντος. Το συνέδριο θα παρέχει ευρεία θεματολογία στο πεδίο, με καινοτόμες λύσεις όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες.

Θα επανεξετάσει τις μεταβολές στις ενεργειακές απαιτήσεις σε συνδυασμό με τα κίνητρα, πολιτικές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και νέες τεχνολογίες, για την οικονομική αποτελεσματικότητα και βέλτιστη χρήση πόρων. Η θεματολογία θα παραμείνει ανοικτή και θα συνεχιστεί και με επιστημονικές δημοσιεύσεις στα επόμενα διεθνή συνέδρια “ENERY in TRANSPORTATION” (http://ashrae.gr/ eint2016.php) & “ENERGY in BUILDINGS” (http://ashrae. gr/einb2016.php) στις 12 Νοεμβρίου 2016.

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής αλλά πρέπει να γίνει εγγραφή στο: www.ashrae.gr/REGISTRATION.

Στόχοι:

• Η αναδείξη των τεχνολογικών εξέλιξεων στον ενεργει- ακό τομέα • Η προώθηση καινοτόμων λύσεων και επιχειρηματικών ευκαιριών

• Η βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, άνεση και ευκολία χρήσης βιώσιμων μέσων μεταφοράς • Η επισκόπηση των επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα των μεταφορών.

• Η αναδείξη της σημασίας των έξυπνων βιομηχανικών συστημάτων και δικτύων σε τοπικό επίπεδο.

Θεματολογία:

• Περιβαλλοντική διαχείρηση & αξιολόγηση περιβαλλοντι- κών επιπτώσεων

• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα μεταφορικά μέσα

• Αξιολόγηση κύκλου ζωής στα μεταφορικά μέσα

• Αποθήκευση Ενέργειας, Ασφάλεια και Προστασία

• Εξελίξεις στην Ψύξη και στα εναλλακτικά ψυκτικά μέσα

• Απαιτήσεις Μεταφορών σε υποδομές

• Ποιότητα εσωτερικού χώρου, Υγεία και Άνεση

• Φυσικός και Τεχνικός Φωτισμός

• Προηγμένα υλικά και εφαρμογές

• Νέοι τύποι μη συμβατικών μορφών ενέργειας

• Αναβαθμίσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Το συνέδριο απευθύνεται σε: Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Επαγγελματίες, Ακαδημαϊκή κοινότητα, Κυβερνητικούς φορείς, Οργανισμούς, Τοπική αυτοδιοίκηση.

 

tee.gr

RELATED ARTICLES