Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαΔιευκολύνσεις σε 4.000 επιχειρήσεις για την εξόφληση δανείων του ΕΤΕΑΝ

Διευκολύνσεις σε 4.000 επιχειρήσεις για την εξόφληση δανείων του ΕΤΕΑΝ

2715C55826041562F7135A9F2D429084Την παράταση δανείων που είχαν δοθεί από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) το 2010, η αποπληρωμή των οποίων εκκρεμεί, θα επιτρέψει η πρόσφατη αντικατάσταση ομολόγου αξίας 742,15 εκατ. ευρώ που κατέχει το ΕΤΕΑΝ.

Το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στις 11 Αυγούστου στην έκδοση ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, κυμαινόμενου επιτοκίου, διάρκειας 5 ετών και λήξεως στις 10 Αυγούστου 2019, συνολικής ονομαστικής αξίας 742,15 εκατ. ευρώ.

Σκοπός της έκδοσης ήταν η αντικατάσταση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας 742,15 εκατ. ευρώ, τα οποία είχε στην κατοχή του το ΕΤΕΑΝ και είχαν εκδοθεί το 2009 για την κάλυψη της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (πρώην ΤΕΜΠΜΕ).

Σύμφωνα με πληροφορίες το ΕΤΕΑΝ είχε υποβάλει αίτημα ανανέωσης του εν λόγω ομολόγου στο υπουργείο Οικονομικών. Αν και αρχικώς τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης εξέταζαν να προχωρήσουν στην ανανέωση 300 εκατ. ευρώ από το σύνολο των 742 εκατ. ευρώ, ακυρώνοντας τα υπόλοιπα 432 εκατ. ευρώ (ώστε να μειωθεί ισόποσα το χρέος) τελικώς προτίμησαν να αντικαταστήσουν το σύνολο του ποσού.

Αν και με την αντικατάσταση του ομολόγου προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για τα οικονομικά έτη 2014-2019, η οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, ενδεχόμενη λήξη του ομολόγου χωρίς την ανανέωσή του θα αποδυνάμωνε την κεφαλαιακή επάρκεια του Ταμείου, περιορίζοντας τα κεφάλαιά του στα 250 εκατ. ευρώ.

Η ανανέωση του ομόλογου επιτρέπει την παράταση της προθεσμίας εξόφλησης δανείων που έχουν ενταχθεί στα εγγυοδοτικά προγράμματα των ΤΕΜΠΜΕ και ΕΤΕΑΝ. Συγκεκριμένα, στην ευνοϊκή ρύθμιση υπάγονται όχι μόνο οφειλές από τα προγράμματα εγγύησης δανείων κεφαλαίου κίνησης του πρώην ΤΕΜΠΜΕ, αλλά και οφειλές καθώς και εγγυήσεις από το σύνολο των προγραμμάτων των ΤΕΜΠΜΕ και ΕΤΕΑΝ.

Μέχρι σήμερα το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης έχει εγκρίνει δάνεια ύψους 450 εκατ. ευρώ σε 4.000 περίπου μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πηγή: news.in.gr/

RELATED ARTICLES