Παρασκευή, 24 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΝέαΔημόσια Διαβούλευση για την επικαιροποίηση εγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν κτιριακές υποδομές

Δημόσια Διαβούλευση για την επικαιροποίηση εγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν κτιριακές υποδομές

TEE

Σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του ΥΠΟΜΕΔΙ προς το ΤΕΕ, έχει ξεκινήσει ήδη η διαβούλευση για δώδεκα (12) τεχνικές προδιαγραφές, όπως εμφανίζονται κατωτέρω.

Μέχρι τις 15/01/2016 μπορείτε να στέλνετε τις παρατηρήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  dky.ggy@gmail.com συμπληρώνοντας το  σχετικό έντυπο. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2106427887 και 2103303485.

Ποιες τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται σε διαβούλευση:

ΕΠ.ΕΤΕΠ 01-01-01-00

01      Κατασκευές από Σκυρόδεμα

01  Παραγωγή και Διάστρωση Σκυροδέματος

01      Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος

ΕΠ.ΕΤΕΠ 01-01-03-00

01  Κατασκευές από σκυρόδεμα

01  Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέματος

03  Συντήρηση του σκυροδέματος

ΕΠ.ΕΤΕΠ 01-02-01-00

01      Κατασκευές από Σκυρόδεμα

02  Σιδηροί Οπλισμοί Σκυροδεμάτων

01      Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

ΕΠ.ΕΤΕΠ 01-03-00-00

01      Κατασκευές από σκυρόδεμα

03      Ικριώματα

ΕΠ.ΕΤΕΠ 04-09-02-00

04    Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων

09    Λεβητοστάσια – Ψυχροστάσια

02    Εγκαταστάσεις Χαλύβδινων Λεβήτων

ΕΠ.ΕΤΕΠ 04-50-01-00

04      Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων

50      Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας

01    Σύστημα Σύλληψης Κεραυνού

ΕΠ.ΕΤΕΠ 04-50-02-00

04      Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων

50      Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας

02    Σύστημα Αγωγών Καθόδου

ΕΠ.ΕΤΕΠ 10-02-02-01

10      Φυτοτεχνικά Έργα

02      Τεχνικές Εργασίες

02      Εξοπλισμός πάρκων και πλατειών

01  Καθιστικά υπαίθριων χώρων

ΕΠ.ΕΤΕΠ 10-02-02-02

10      Φυτοτεχνικά Εργα

02      Τεχνικές Εργασίες

02      Εξοπλισμός πάρκων και πλατειών

02  Κάδοι απορριμμάτων

ΕΠ.ΕΤΕΠ 10-02-02-03

10      Φυτοτεχνικά Εργα

02      Τεχνικές Εργασίες

02      Εξοπλισμός πάρκων και πλατειών

03    Εξοπλισμός παιδικής χαράς

EΠ.ΕΤΕΠ 10-05-01-00

10      Φυτοτεχνικά Εργα

05      Εγκατάσταση Πρασίνου

01      Φυτεύσεις δένδρων – θάμνων

ΕΠ.ΕΤΕΠ 14-02-04-00

14      Επεμβάσεις (επισκευές – ενισχύσεις)

02      Φέρουσες Τοιχοποιίες

04  Αποκατάσταση τοιχοποιίας με εφαρμογή ενεμάτων

 

Συνημμένα οι Τεχνικές Προδιαγραφές σε ηλεκτρονική μορφή.

01-01-01-00 Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος

01-01-03-00 Συντήρηση του σκυροδέματος

01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

01-03-00-00 Ικριώματα

04-09-02-00 Εγκαταστάσεις Χαλύβδινων Λεβήτων

04-50-01-00 Σύστημα Σύλληψης Κεραυνού

04-50-02-00 Σύστημα Αγωγών Καθόδου

10-02-02-01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων

10-02-02-02 Κάδοι απορριμμάτων

10-02-02-03 Εξοπλισμός παιδικής χαράς

10-05-01-00 Φυτεύσεις δένδρων – θάμνων

14-02-04-00 Αποκατάσταση τοιχοποιίας με εφαρμογή ενεμάτων

 

Πηγή:tee.gr

RELATED ARTICLES