Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΑρχικήUncategorizedΔημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του...

Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ)

raeΗ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση  κωδικοποιημένο σχέδιο 3ης τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ), με εντοπισμένες τις αλλαγές σε σχέση με τον ισχύοντα Κώδικα, το οποίο υποβλήθηκε από το ΔΕΣΦΑ Α.Ε. προς έγκριση στη ΡΑΕ.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected]r ή εγγράφως, με κοινοποίηση στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. εφ’ όσον το επιθυμούν.

Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του. Επίσης, θα δημοσιοποιήσει, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, χωρίς αντιστοίχιση με τον κατάλογο συμμετεχόντων.

 

Πηγή: www.rae.gr

RELATED ARTICLES