Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΝέαΔυνατότητες χρηματοδότησης για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον Ορίζοντα 2020

Δυνατότητες χρηματοδότησης για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον Ορίζοντα 2020

horizon2020_0H παρουσίαση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μέσω του προγράμματος “Ορίζοντας 2020” υπήρξε το αντικείμενο της ενημερωτικής ημερίδας για τις ΤΠΕ, η οποία διοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) την 1η Δεκεμβρίου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Η εκδήλωση διοργανώθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Ο κ. Morten Moller, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Προϊστάμενος μονάδας Συντονισμού Προγράμματος στη Γενική Διεύθυνση CONNECT, παρουσίασε τις διαθέσιμες προκηρύξεις υποβολής προτάσεων για το έτος 2015 στον Ορίζοντα 2020, συνολικού προϋπολογισμού 561 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, παρουσίασε τις δυνατότητες συμμετοχής σε προτάσεις από τους πυλώνες της Επιστημονικής Αριστείας, και των Κοινωνικών Προκλήσεων. Επιπλέον, έδωσε πρακτικές οδηγίες για την υποβολή επιτυχημένων προτάσεων στον Ορίζοντα 2020.

Ο κ. Βασίλης Γογγολίδης, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, και Αναπληρωτής Εθνικός Εκπρόσωπος για το πρόγραμμα ΤΠΕ, αναφέρθηκε διεξοδικά στη στρατηγική ευφυούς εξειδίκευσης για τις ΤΠΕ και τις εθνικές προτεραιότητες, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της Εθνικής Στρατηγικής για την υποστήριξη της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής με την ενεργό συμμετοχή της επιχειρηματικής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας καθώς και τις προτάσεις περιφερειών και υπουργείων.

Ο Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης, (ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα ΤΠΕ) παρουσίασε αναλυτικά τις υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης που διατίθενται από την πλευρά του Εθνικού Σημείου Επαφής. Επιπλέον, παρουσίασε αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Πρόγραμμα ICT και στην πρώτη προκήρυξη του Ορίζοντα 2020 (ICT-2014-1).

Ο Δρ. Αλέξανδρος Ναυπλιώτης (ΕΚΤ) παρουσίασε μια σειρά από τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να ληφθούν υπ’όψιν κατά τη συγγραφή μιας πρότασης αναφορικά με την ανοικτή πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και στα δεδομένα που παράγονται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Το ενδιαφέρον του κοινού στη συζήτηση που ακολούθησε επικεντρώθηκε κυρίως σε νέα εργαλεία για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και βιομηχανίας (SME Instrument, Fast Track to Innovation) και στις συνέργειες και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των εθνικών και των ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό καθώς επίσης πρακτικός οδηγός με συνοπτική αναφορά σε όλες τις προκηρύξεις του έτους 2015 για ΤΠΕ.

Οι παρουσιάσεις και τα βίντεο της ημερίδας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης.

 

epixeiro.gr

RELATED ARTICLES