Σάββατο, 1 Απριλίου, 2023
ΑρχικήΔόμησηe-άδειες: Ποιες βελτιώσεις προτείνονται για τη λειτουργία της πλατφόρμας

e-άδειες: Ποιες βελτιώσεις προτείνονται για τη λειτουργία της πλατφόρμας

Επιστολή με θέμα: “Προτάσεις βελτίωσης της πλατφόρμας ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών e-Άδειες από το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας απέστειλε προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γ. Στασινό το Τμήμα Δυτικής Ελλάδας.

Αναλυτικά η επιστολή:

Συνάδελφε Πρόεδρε,

με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε κάποιες προτάσεις βελτίωσης του συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών e-Άδειες, προκειμένου να βελτιωθεί ο τρόπος έκδοσης τους και η συνεργασία των συναδέλφων ελεύθερων επαγγελματιών με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Το τελευταίο χρονικό διάστημα η έντονη υποστελέχωση που παρουσιάζουν οι Υπηρεσίες Δόμησης σε πολλές περιοχές της χωρικής μας αρμοδιότητας έχει ως αποτέλεσμα οι εν λόγω υπηρεσίες, σχεδόν κατά κανόνα, να μην είναι σε θέση να τηρήσουν τους τιθέμενους κατά το νόμο χρονικούς περιορισμούς. Ειδικότερα δε σε ενέργειες οι οποίες αφορούν τους «μεταγενέστερους» ελέγχους παρουσιάζονται περιπτώσεις αυτοί να πραγματοποιούνται σε ακαθόριστο χρόνο ο οποίος μπορεί να φθάσει και τους έξι (6) μήνες. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι συχνά οι μελετητές/διαχειριστές της πλατφόρμας μηχανικοί, να χάνουν την εποπτεία των εκκρεμοτήτων τους και να εμφανίζεται συχνά το φαινόμενο, πρόβλημα πλέον, να καλούνται σε «απολογία».
    Για την άρση του προαναφερθέντος προβλήματος θεωρούμε αναγκαία την τροποποίηση του πληροφοριακού συστήματος έτσι ώστε να συμβαίνει άμεση ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων μελετητών/διαχειριστών του εκάστοτε έργου μέσω της πλατφόρμας με αυτοματοποιημένο τρόπο όποτε γίνεται κάποια αλλαγή ή προσθήκη στον πίνακα των εργασιών του μέσω e-mail.
  2. Το όλο σύστημα της ηλεκτρονικής διαχείρισης και έκδοσης των οικοδομικών αδειών (e-Άδειες) δεν καλύπτει τις περιπτώσεις όπου υπάρχει διχογνωμία μεταξύ της άποψης του μηχανικού και την άποψη της υπηρεσίας όσον αφορά την ερμηνεία κάποιας διάταξης, περιπτώσεις κατά τις οποίες ο διαχειριστής/μελετητής θα ήθελε να ζητήσει την κρίση και διευθέτηση του θέματος σε ανώτερο, προβλεπόμενο από το θεσμικό πλαίσιο, επίπεδο (αποκεντρωμένη περιφερειακή διοίκηση).

    Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω θέματος θεωρούμε απαραίτητο όπως υπάρχει πεδίο όπου δίνεται η δυνατότητα παρατηρήσεων και σχολιασμού από την ΥΔΟΜ, να υπάρχει αντίστοιχο πεδίο όπου να μπορεί ο μηχανικός-διαχειριστής να εκφράσει τις απόψεις του εγγράφως και να έχει την δυνατότητα να αιτηθεί προσφυγής σε διοικητικό επίπεδο.

Ως εκ τούτου κ. Πρόεδρε, παρακαλούμε όπως μελετήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες σας τις ανωτέρω προτάσεις μας και προβείτε στις αντίστοιχες βελτιώσεις του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης αδειών e-Άδειες για την εξυπηρέτηση του συνόλου των εμπλεκομένων στην διαδικασία συναδέλφων.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας

RELATED ARTICLES