Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΕφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και για αιτήσεις εργοταξιακής παροχής

Εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και για αιτήσεις εργοταξιακής παροχής

Άλλη μια παρέμβαση καίριας σημασίας για το ενεργειακό μέλλον της περιοχής και την ενίσχυση της μετάβασης σε καθαρότερες μορφές ενέργειας πραγματοποίησε το Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Πιο συγκεκριμένα, η νέα παρέμβαση αφορά σε επιστολή που απέστειλε σήμερα ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Νίκος Παπαγεωργίου, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, με την οποία αιτείται την τροποποίηση της διαδικασίας αίτησης σύνδεσης ΑΠΕ για την εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, ώστε να γίνονται δεκτές αιτήσεις με εργοταξιακή παροχή.

Στην επιστολή του, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, τεκμηριώνει το εν λόγω αίτημα παραθέτοντας το σκεπτικό, αλλά και τους προβληματισμούς που εγείρονται γύρω από την διαδικασία αίτησης που έχει θεσπιστεί από τον ΔΕΔΔΗΕ για την εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή Ενεργειακού Συμψηφισμού ή Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρεται: «ένας από τους βασικούς όρους και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό είναι η ύπαρξη ενεργής μόνιμης παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού μέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσής του, όπου οι εργοταξιακές παροχές δεν θεωρούνται μόνιμες, επομένως εξαιρούνται.

Εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και για αιτήσεις εργοταξιακής παροχής ζητά το ΤΕΕ Κ/Δ Θεσσαλίας

Ως εκ τούτου, οποιοσδήποτε κύριος έργου (ιδιώτης, Δημόσιος Φορέας, κτλ.) είναι στην αρχική φάση κατασκευής του έργου και για τις ανάγκες του χρησιμοποιεί εργοταξιακή παροχή, δεν δύναται να αιτηθεί εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Για να το πετύχει αυτό, θα πρέπει το έργο να έχει ολοκληρωθεί, να έχει αδειοδοτηθεί σχετικά για μόνιμη σύνδεση με Υ.Κ.Ω, και στη συνέχεια να καταθέσει σχετικό αίτημα προς τον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος αφού εξετάσει το αίτημα δύναται να απαντήσει είτε θετικά είτε να δηλώσει αδυναμία σύνδεσης».

Ο κ. Παπαγεωργίου σημειώνει ότι εκ της ανωτέρω διαδιακασίας προκύπτουν τα εξής ζητήματα:

1. Στα νεοαναγειρόμενα ιδιωτικά κτίρια αυτό αποτελεί πρόβλημα καθώς η μόνιμη παροχή ρεύματος έπεται της εργοταξιακής παροχής και λαμβάνεται όταν το έργο έχει ήδη περατωθεί. Λαμβάνοντας δε υπόψιν την καθυστέρηση του ΔΕΔΔΗΕ να ανταποκριθεί στα σχετικά αιτήματα (που διαρκεί αρκετούς μήνες), στην περίπτωση θετικής ανταπόκρισης από τον ΔΕΔΔΗΕ καλείται πλέον ο κύριος του έργου να προχωρήσει στις απαραίτητες εργασίες κατασκευής αρκετούς μήνες αφού το έργο έχει ολοκληρωθεί. Οι δε εργασίες και η εγκατάσταση των υλικών (καλώδια, βάσεις στήριξης, φ/β πλαίσια, αντιστροφείς, πίνακες, κτλ) δεν έχει νόημα να εγκατασταθούν χωρίς την θετική απάντηση του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς προσθέτουν ένα επιπλέον κόστος στην κατασκευή το οποίο δεν θα χρησιμεύει πουθενά στην περίπτωση που ο ΔΕΔΔΗΕ δηλώσει αδυναμία σύνδεσης.

2. Στα Δημόσια έργα, δεδομένου πως προδιαγράφεται στο έργο εγκατάσταση φ/β συστήματος, αυτή θα πραγματοποιηθεί χωρίς απαραίτητα να έχει εξεταστεί η δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, υπό τον κίνδυνο μάλιστα τελικά η αίτηση να μην γίνει αποδεκτή λόγω μη ύπαρξης χωρητικότητας του δικτύου, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Κλείνοντας την επιστολή, ο κ. Παπαγεωργίου σημειώνει: «Με βάση τους προβληματισμούς που παρατίθενται παραπάνω, εισηγούμαστε την τροποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποδοχής αιτημάτων του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να δέχεται αιτήσεις ενεργειακού συμψηφισμού από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή Ενεργειακού Συμψηφισμού ή Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού και με αριθμούς εργοταξιακής παροχής, προκειμένου οι εργασίες κατασκευής του ΦΒ συστήματος να προγραμματίζονται εγκαίρως εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου».

ertnews.gr

RELATED ARTICLES