Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΝέαΕγκύκλιος 5/2024 ΕΦΚΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών Μηχανικών

Εγκύκλιος 5/2024 ΕΦΚΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών Μηχανικών

Αναπροσαρμογή, από 01.01.2024 :
– του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν)
– των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e – Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α.  των  μισθωτών Μηχανικών και των εμμίσθων Δικηγόρων,
– των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών Εφάπαξ Παροχών (πρόνοιας) του e – Ε.Φ.Κ.Α. των  μισθωτών Μηχανικών, εμμίσθων Δικηγόρων και Υγειονομικών, και
– των ποσών ασφαλιστικών εισφορών για Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.)»

Προσαυξάνονται, από 01.01.2024, κατά 3,46% (ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους 2023) αφενός, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν) και αφετέρου, τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e – Ε.Φ.Κ.Α. και Τ.Ε.Κ.Α., καθώς και του κλάδου Εφάπαξ Παροχών (πρόνοιας) e – Ε.Φ.Κ.Α.,

αναφέρει η εγκύκλιος 5/2024 του ΕΦΚΑ, η οποία περιέχει σχετικούς πίνακες .

RELATED ARTICLES