Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήUncategorizedΗ εγκύκλιος για την παρακράτηση φόρου σε μισθούς και παροχές σε είδος

Η εγκύκλιος για την παρακράτηση φόρου σε μισθούς και παροχές σε είδος

21blokaki1Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος με τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις και τα ασφαλιστικά ταμεία για τον υπολογισμό της παρακράτησης φόρου στους μισθούς, στις συντάξεις αλλά και στις διάφορες απολαβές.
Οι οδηγίες αφορούν στην παρακράτηση που πρέπει να διενεργείται – βάσει του νέου φορολογικού νόμου – σε όλες τις αμοιβές που εισπράττονται από την 1/1/2015. Στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους, η παρακράτηση θα γίνεται με βάση τη φορολογική κλίμακα, ενώ θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η έκπτωση φόρου των 2100 ευρώ, η οποία και καθιστά ετήσιες αποδοχές μέχρι το ύψος των 9545,45 ευρώ αφορολόγητες.
Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται το πώς θα υπολογιστεί η παρακράτηση για τις αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου (οι οποίες πλέον θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) αλλά και για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο. Ολόκληρο κεφάλαιο αφιερώνεται στις παροχές σε είδος.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Όσον αφορά στις παροχές σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013, λόγω του ότι η αποτίμησή τους είναι δυσχερής έως και αδύνατη κατά τη στιγμή της χορήγησής τους, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου επί των παροχών αυτών αλλά ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, δεδομένου ότι η αξία τους (εφόσον αυτές φορολογούνται) προσαυξάνει το εισόδημα από μισθωτή εργασία των δικαιούχων. Σε περιπτώσεις που έχει ήδη διενεργηθεί παρακράτηση φόρου επί των παροχών αυτών, ο φόρος αυτός θα συμψηφισθεί κατά την εκκαθάριση».
RELATED ARTICLES