Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΝέαΕΚΧΑ: Δωρεάν παροχή δεδομένων Corine Land Cover 2006 & 2012

ΕΚΧΑ: Δωρεάν παροχή δεδομένων Corine Land Cover 2006 & 2012

ktimekxaΑπό την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.) ανακοινώνει την δωρεάν παροχή, σε  κάθε ενδιαφερόμενο, των δεδομένων Corine Land Cover για τα έτη 2006 & 2012 που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος «GMS/Copernicus Initial Operations (GIOLand Monitoring 2011-2013» ή GIO LAND, στοχεύοντας στην παροχή ολοκληρωμένης και έγκαιρης πληροφόρησης όσον αφορά τις μορφές κάλυψης και χρήσεων γης και τις μεταβολές αυτών, σε εθνικό επίπεδο.

Tο πρόγραμμα αφορά την, σε εθνική κλίμακα, διόρθωση του χάρτη των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης για το έτος 2000, την καταγραφή των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης κατά τα έτη 2006 και 2012 και των μεταβολών αυτών καθώς και τον έλεγχο και την επιβεβαίωση, ως προς την ορθότητά τους, των εξής πέντε επιπέδων πληροφορίας: δάση, λιβάδια, υγρότοποι, δόμηση και ύδατα.

Για την υλοποίηση του GIO LAND χρησιμοποιήθηκαν δορυφορικές εικόνες LANDSAT 7, SPOT και IRS της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας και γεωχωρικά δεδομένα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. και συγκεκριμένα τα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα μεγάλης κλίμακας 1:5.000, δεδομένα Δασικών Χαρτών, δεδομένα του έργου «Οριοθέτηση δασών και δασικών εκτάσεων» και ακτογραμμής, καθώς και δεδομένα από άλλες πηγές, όπως οικισμοί, υγρότοποι, οδικό δίκτυο, κ.λπ.

Τα ανωτέρω δεδομένα διατίθενται δωρεάν μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. και συγκεκριμένα την ενότητα «Δασικοί Χάρτες & Φυσικό Περιβάλλον – Παρακολούθηση χρήσεων γης» στο παρακάτω link:

http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Pages/xrisis-gis.aspx

Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος ποιότητας των ανωτέρω δεδομένων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (Ε.Ο.Π.).

 

RELATED ARTICLES