Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαΕκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Ενεργειακούς Επιθεωρητές στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου iBRoad2EPC

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Ενεργειακούς Επιθεωρητές στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου iBRoad2EPC

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου iBRoad2EPC, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΙΝΖΕΒ διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 από τις 14.00 – 19.00. H εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Προσκαλούμε Ενεργειακούς Επιθεωρητές να συμμετάσχουν σε μια πειραματική εκπαίδευση και μετέπειτα σε δοκιμή πεδίου, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα – το οποίο παρέχεται χωρίς κόστος συμμετοχής – πατήστε εδώ. Στην εκπαίδευση θα συμμετάσχουν έως και είκοσι (20) Ενεργειακοί Επιθεωρητές.

Το έργο iBRoad2EPC αποτελεί το επόμενο βήμα στα συστήματα αξιολόγησης της ενεργειακής απόδοσης και στις πρακτικές πιστοποίησης, προωθώντας και παρουσιάζοντας την ενσωμάτωση των στοιχείων του Διαβατηρίου Ανακαίνισης Κτιρίων στα ΠΕΑ. Με τον τρόπο αυτό στοχεύει στην τόνωση της χρήσης των ΠΕΑ επόμενης γενιάς ως κεντρικού εργαλείου για την προώθηση της ριζικής και, όπου είναι απαραίτητο, της σταδιακής ανακαίνισης του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ και την επίτευξη ενός κτιριακού αποθέματος υψηλής απόδοσης και απαλλαγμένου από εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2050.

Το iBRoad2EPC βασίζεται στα αποτελέσματα του έργου iBRoad (2017-2020), το οποίο ανέπτυξε, δοκίμασε και παρέδωσε ένα μοντέλο για το Διαβατήριο Ανακαίνισης Κτιρίων υποστηρίζοντας τους ιδιοκτήτες μονοκατοικιών με εξατομικευμένες συμβουλές για τη διευκόλυνση της σταδιακής και παράλληλα ριζικής ανακαίνισης. Το iBRoad2EPC στοχεύει να γεφυρώσει το Διαβατήριο Ανακαίνισης Κτιρίων με το ΠΕΑ και να επεκτείνει, να βελτιώσει και να διευρύνει τη μορφή και το κοινό πεδίο εφαρμογής τους, ώστε να ληφθούν υπόψη πρόσθετα χαρακτηριστικά και να καταστεί εφαρμόσιμο και σε πολυκατοικίες και δημόσια κτίρια.

Αυτό θα επιτευχθεί με την αναβάθμιση των ΠΕΑ με την ενσωμάτωση εξατομικευμένων συστάσεων για ριζική (σταδιακή) ανακαίνιση και με την προσφορά ενός έτοιμου προς χρήση πλαισίου (συμπεριλαμβανομένου λογισμικού, κατάρτισης και περιβαλλόντων μέσων πολιτικής) για την υιοθέτησή του σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο στόχος του iBRoad2EPC είναι να φέρει τα υφιστάμενα ΠΕΑ πιο κοντά σε έναν ατομικό οδικό χάρτη ανακαίνισης για τα κτίρια και να δώσει έμφαση στον μακροπρόθεσμο στόχο μείωσης των εκπομπών άνθρακα μέσω:

  • Συμπερίληψης μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής κατάστασης των κτιρίων με συγκεκριμένη σειρά για την αποφυγή του φαινομένου εγκλωβισμού (lock-in effect).
  • Eξασφάλισης πως κάθε μέτρο που εφαρμόζεται αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ανακαίνισης.
  • Συμμόρφωσης με τις μελλοντικές κανονιστικές και οικονομικές απαιτήσεις, π.χ. με τα υποχρεωτικά ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης (Minimum Energy Performance Standards – MEPS), τα πρότυπα χαρτοφυλακίου ενυπόθηκων δανείων ή τον κανονισμό της ΕΕ για την ταξινομία.
  • Παρουσίασης των συστάσεων με τρόπο που να είναι εύκολα κατανοητός από τον τελικό χρήστη λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του.

Επιπλέον, το έργο θα βελτιώσει τις πληροφορίες που παρέχονται στο ΠΕΑ με την εισαγωγή της επιτόπιας επίσκεψης ως υποχρεωτικού στοιχείου και την ενσωμάτωση χαρακτηριστικών που καλύπτουν συμπληρωματικές διαστάσεις, όπως η άνεση και η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος, η έξυπνη διάσταση των κτιρίων και άλλα.

Στόχος είναι η βελτίωση της αξιοπιστίας, της χρησιμότητας και της αποτελεσματικότητας των ΠΕΑ, δημιουργώντας έτσι την επόμενη τους που θα υποστηρίξει τον φιλόδοξο στόχο της Ευρώπης για κλιματική ουδετερότητα, βελτιώνοντας παράλληλα τις συνθήκες για τους χρήστες των κτιρίων.

RELATED ARTICLES