Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΝέαEκπαιδευτικό υλικό RenoValue για την αναγνώριση και ενσωμάτωση της αειφορίας και της...

Eκπαιδευτικό υλικό RenoValue για την αναγνώριση και ενσωμάτωση της αειφορίας και της ενεργειακής αποδοτικότητας στις εκτιμήσεις ακινήτων

Energy-Efficiency-2ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ RENOVALUE

Πολύγλωσσο εκπαιδευτικό υλικό, όχημα για την ενσωμάτωση της αειφορίας στις εκτιμήσεις ακινήτων

Σήμερα, μια ομάδα ειδικών σε θέματα αειφορίας του δομημένου περιβάλλοντος παρουσίασε το εκπαιδευτικό υλικό “Εκτιμώντας της Αειφορία”, με στόχο την αναγνώριση και την ενσωμάτωση των παραγόντων της αειφορίας και της ενεργειακής αποδοτικότητας στις εκτιμήσεις ακινήτων.   

Το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύσσεται τα τελευταία δύο χρόνια με σκοπό να παρέχει στους επαγγελματίες εκτιμητές ακίνητης περιουσίας τα κατάλληλα εφόδια και τη γνώση σχετικά με τον αντίκτυπο των χαρακτηριστικών της αειφορίας στις διάφορες πτυχές της οικονομικής απόδοσης των κτιρίων, τις αντίστοιχες πηγές πληροφόρησης, καθώς και μεθοδολογικές και θεωρητικές κατευθύνσεις, έτσι ώστε οι επαγγελματίες εκτιμητές ακινήτων να μπορούν να αναγνωρίζουν και να εντάσσουν κατάλληλα τους παράγοντες της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και ευρύτερα θέματα αειφορίας κατά τη διαδικασία αποτίμησης των ακινήτων, έτσι ώστε να μπορούν  συμβουλεύουν ανάλογα τους πελάτες τους.

Το εκπαιδευτικό υλικό RenoValue είναι διαθέσιμο σε 8 γλώσσες, και αποτελείται από δραδραστικές εκπαιδευτικές ενότητες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποστηρικτικό υλικό για την συνεχόμενη εκπαίδευση των επαγγελματιών του χώρου της εκτιμητικής επιστήμης με παράλληλη υποστήριξη μέσω των διαδραστικών eLearning ενοτήτων του RICS Online Academy. Και οι δύο εκδόσεις είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποίηση παρακολούθησης από το RenoValue με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

RenoValue_Logo

“Σε πολλές αγορές, υπάρχει έλλειψη γνώσης και κατανόησης των στοιχείων της ενεργειακής απόδοσης και των παραγόντων της αειφορίας από τους επαγγελματίες εκτιμητές ακινήτων κατά τη διαδικασία εκτίμησης ενός ακινήτου” είπε η Ursula HartenbergerΕπικεφαλής Αειφορίας σε Παγκόσμιο Επίπεδο του RICS. 

Πρόσφατες εμπειρικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι τα αειφόρα κτίρια αξιώνουν υψηλότερες τιμές τόσο στην πώληση όσο και στη μίσθωση τους. Με την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, ευελπιστούμε να αντιμετωπιστούν με επιτυχία τα κενά στη γνώση αλλά και στις ικανότητες που σήμερα εμποδίζουν την καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ της ενεργειακής απόδοσης και της αξίας των κτιρίων. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες εκτιμητές ακινήτων να προσφέρουν τεκμηριωμένες συμβουλές με διαφάνεια και ποιοτική κρίση για τα θέματα που σχετίζονται με την αειφορία κατά τη διαδικασία των συναλλαγών.” 

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι αποτέλεσμα μιας εκτενούς έρευνας της αγοράς, με τη συμμετοχή και τις συμβουλές ενδιαφερομένων μερών καθώς και αποτέλεσμα πιλοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν σε 9 Ευρωπαϊκές χώρες και οι οποίες είναι το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος.

“Οι εκτιμητές ακίνητης περιουσίας έχουν σημαντικό ρόλο σε διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής ενός ακινήτου. Η παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού RenοValue είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης των χαρακτηριστικών των αειφόρων κτιρίων στους υφιστάμενους παράγοντες που καθορίζουν την αξία των ακινήτων, καθώς και στο μετασχηματισμό της αγοράς προς ένα βιώσιμο και ενεργειακά αποδοτικό κτιριακό απόθεμα σε όλη την Ευρώπη”  είπε η κα Hartenberger 

Το εκπαιδευτικό υλικό “Εκτιμώντας της Αειφορία” δημιουργήθηκε με την οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του έργου www.renovalue.eu.

Για πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού στα ελληνικά έγινε με την πολύτιμη βοήθεια έγκριτων εκτιμητών ακινήτων. Εκ μέρους του Ινστιτούτου Κτιριών Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, θερμές ευχαριστίες για την πολύτιμη βοήθεια και υποστήριξη στους:

Βασίλη Γκόνη, Πολιτικό Μηχανικό, DGNB Auditor, Εκτιμητή Ακινήτων

Γιάννη Δασκαλάκη, MRICS, BEng

Σαμάνθα Καρρά, MRICS, REV

Σπυριδούλα Μπούτου, MRICS, REV

INZEB_moto

RELATED ARTICLES