Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΝέαΕλεγκτικό Συνέδριο: Αντισυνταγματικές διατάξεις του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό

Ελεγκτικό Συνέδριο: Αντισυνταγματικές διατάξεις του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό

χρήματα

Σημαντικές παρατηρήσεις αντισυνταγματικότητας στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο σημειώνει σε γνωμοδότηση του το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Ολομέλεια του οποίου σε διάσκεψη που κράτησε πολλές ώρες έκρινε μία προς μία τις επικείμενες ασφαλιστικές ρυθμίσεις.

Το ανώτατο δικαστήριο, η απόφαση του οποίου μπορεί να μην δεσμεύει απόλυτα την κυβέρνηση, ασκεί όμως ουσιαστική επιρροή, κρίνει ότι οι διατάξεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου δεν στηρίζονται σε αναλογιστικές μελέτες και ορισμένες από αυτές προσκρούουν σε συνταγματικές διατάξεις.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται, επί λέξει, στο κείμενο της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ασφαλιστικό νομοσχέδιο δεν στηρίζεται – κάτι που υποστηρίζουν από καιρό και επιστημονικοί φορείς- σε αναλογιστικές μελέτες.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την απόφαση- γνωμοδότηση του ανωτάτου δικαστηρίου,

Οπως επισημαίνεται επί λέξει στο κείμενό της, « δεν συνάγεται ότι έχουν συνταχθεί και ληφθεί υπόψη αναλογιστικές μελέτες, ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το πλέγμα των διατάξεων αυτών και οι απονεμόμενες εφεξής παροχές, σε συνδυασμό με τα επιβαλλόμενα στους ασφαλισμένους βάρη θα λειτουργήσει μελλοντικά επ’ ωφελεία των συνταξιούχων και θα επιφέρει, έστω και μακροπρόθεσμα, μία δίκαιη εξισορρόπηση του ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος (βιωσιμότητα συνταξιοδοτικού συστήματος) με τον νυν επιχειρούμενο περιορισμό των δικαιωμάτων και των νομίμων προσδοκιών τους, ούτε και αιτιολογείται η αδυναμία θεσμοθέτησης ηπιότερων εναλλακτικών μέτρων για την κατηγορία των συνταξιούχων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος σχεδίου νόμου  και να εξετασθεί η συνολική επιβάρυνσή της από τα διαδοχικώς θεσπιζόμενα σε βάρος της μέτρα (άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος)».

Το ανώτατο δικαστήριο επίσης σημειώνει ότι δεν είναι συνταγματικά ανεκτό, επικαλείται μάλιστα και προγενέστερη γνωμοδότηση του, η ενσωμάτωση σε ένα κοινό ασφαλιστικό φορέα δημοςίων και ιδιωτικών υπαλλήλων.

Ειδικότερα η υπαγωγή δημοσίων υπαλλήλων και ιδιωτικών σε κοινό φορέα κοινωνικής ασφάλισης κρίνεται ως αντισυνταγματική.

Αναλυτικά στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το θέμα αυτό σημειώνεται.

«Ενόψει του διατυπωμένου κανόνα περί υπαγωγής του συνόλου των ασφαλισμένων, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, σε έναν μοναδικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να σημειωθεί η προγενέστερη θέση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκφράστηκε με τα Πρακτικά της  4ης Ειδικής Συνεδρίασης της 29ης Ιουνίου 2010, σύμφωνα με την οποία η ένταξη των τακτικών δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών στον  κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν συνάδει με τις συνταγματικές διατάξεις  των άρθρων 103, 73 παρ. 2, 98 παρ. 1 περ. δ και στ, 80 παρ. 1 και 88 παρ. 2  και μεταβάλλει την αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»

Επίσης σε άλλο σημείο της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου τονίζεται με έμφαση η αντισυνταγματικότητα της υπαγωγής σε κοινό ταμείο ιδιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων.

«Ενόψει αυτών, το υπό εξέταση σχέδιο νόμου, εφόσον στηρίζεται στην ενιαία ασφαλιστική αντιμετώπιση προσώπων που σύμφωνα με το Σύνταγμα δεν μπορούν να υπαχθούν στον ίδιο ασφαλιστικό οργανισμό, εγείρει ζήτημα αντισυνταγματικότητας στο σύνολό του, καθόσον ανατρέπεται το νομοθετικό του θεμέλιο.

Κατά την ειδικότερη γνώμη των Αντιπροέδρων Ιωάννη Σαρμά και Μαρίας Βλαχάκη, από τα άρθρα 73 παρ. 2 και 98 παρ. 1 περ. δ και στ του Συντάγματος προκύπτει ότι υποκείμενος θεσμός στις ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις είναι το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς το οποίο διέπει τις συντάξεις των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων που, ως εκ τούτου, δεν δύνανται να υπαχθούν σε ενιαίο συνταξιοδοτικό καθεστώς».

Ειδικότερα υπέρ της αντισυνταγματικότητας των δύο βασικών σημείων – έλλειψη αναλογιστικών μελετών και κοινή υπαγωγή σε ένα ασφαλιστικό φορέα ιδιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων, εισηγήθηκε στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας κ. Μιχάλης Ζυμής ενώ η Ολομέλεια των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών αποφάσισε για το σύνολο των ασφαλιστικών ρυθμίσεων αλλού ομόφωνα και αλλού κατά πλειοψηφία.

Σημειώνεται μάλιστα στο τέλος της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η όλη επεξεργασία των ασφαλιστικών διατάξεων έγιναν υπό το κράτος ασφυκτικής χρονικής πίεσης λόγω του κατεπείγοντος του νομοσχεδίου.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η Ολομέλεια άσκησε τη γνωμοδοτική αρμοδιότητά της για νομική επεξεργασία του υπόψη νομοσχεδίου υπό ασφυκτικούς χρονικούς περιορισμούς λόγω του κατ’ επίκληση επείγοντος χαρακτήρα του.

 

Πηγή:kathimerini.gr

RELATED ARTICLES