Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΝέαΕλεύθεροι επαγγελματίες: Για ποιους «κουρεύεται» το τεκμήριο, ποιοι απαλλάσσονται

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Για ποιους «κουρεύεται» το τεκμήριο, ποιοι απαλλάσσονται

Επαγγελματίες πολλών ταχυτήτων δημιουργεί το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που θα εφαρμοστεί για τα φετινά εισοδήματα πάνω από 730.000 επαγγελματιών, τα οποία θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν το 2024.

Με τις αλλαγές που έγιναν στο παρά ένα της ψήφισης του φορολογικού νομοσχεδίου, για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται, ενώ πολλοί επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις γλιτώνουν από το νέο φορολογικό καθεστώς.

Με τις τελικές διατάξεις, το τεκμήριο μειώνεται κατά 50% για:

– Επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία 67% έως 79%

– Επαγγελματίες που έχουν την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους

– Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με εξαρτώμενα τέκνα

– Γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%

– Γονείς πολύτεκνων οικογενειών

– Εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οχήματος που δεν υπερβαίνει το 25%

Άλλες εκπτώσεις

Επίσης το ύψος του τεκμηρίου περιορίζεται κατά 67% για τους ελεύθερους επαγγελματίες με 4 χρόνια δραστηριότητας και κατά 33% για 5 χρόνια, ενώ εξαιρούνται από την προσαύξηση με βάση τον τζίρο τα περίπτερα αλλά μόνο για το μέρος του τζίρου από πωλήσεις καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

Μειωμένο τεκμήριο θα ισχύσει και για επαγγελματίες με εποχική δραστηριότητα καθώς θα υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό χρόνο δραστηριότητας δηλαδή με δωδεκατημόρια. Παράλληλα για επαγγελματίες που αποκτούν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις ή από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα τα ποσά αυτά θα συνυπολογίζονται για την κάλυψη του τεκμηρίου.

Ποιοι εξαιρούνται

Πλήρη απαλλαγή από το τεκμήριο θα έχουν οι αγρότες, όσοι αμείβονται με μπλοκάκι και με έως 3 εργοδότες, οι επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%, τα καφενεία σε χωριά με λιγότερους από 500 κατοίκους και νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι που συνεργάζονται με μέχρι 2 εταιρείες και οι επαγγελματίες για τα πρώτα τρία χρόνια δραστηριότητας.

Τα κριτήρια

Επισημαίνεται ότι το νέο καθεστώς φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών προβλέπει ότι το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα θα υπολογίζεται με βάση:

– τον εκάστοτε κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα ο οποίος θα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε 3 χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την πρώτη εξαετία ή σε περίπτωση που ο επαγγελματίας απασχολεί προσωπικό τον ανώτερο ετήσιο μισθό που καταβάλλει σε υπάλληλό του. Για την προσαύξηση θα λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο από τα δύο ποσά, με ανώτατο όριο τις 30.000 ευρώ.

– το ύψος του τζίρου της επιχείρησης που θα προσαυξάνει την ελάχιστη αμοιβή προσαυξάνεται στο 5% επί του ποσού που ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΚΑΔ.

– το 10% του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού με όριο τις 15.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο καθαρό εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ.

insider.gr

RELATED ARTICLES