Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαΕΜΠ: Μελέτη για το υδατικό δυναμικό της Αργολίδας

ΕΜΠ: Μελέτη για το υδατικό δυναμικό της Αργολίδας

21waterΥπογράφηκε από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, Γιώργο Διδασκάλου, εκπρόσωπο του Πράσινου Ταμείου, και εκπρόσωπο του ΕΜΠ, χθες, Δευτέρα 21 Ιουλίου η σύμβαση για το ερευνητικό πρόγραμμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που αφορά στην ολοκληρωμένη μελέτη του συνόλου των παραμέτρων και εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης του Υδατικού Δυναμικού της Αργολίδας, υπό μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες.

Το έργο «Βελτιστοποίηση διαχείρισης υδατικών πόρων Αργολικού Πεδίου υπό αβέβαιες κλιματικές συνθήκες», όπως είναι ο πλήρης τίτλος του, θα έχει καθαρό χρόνο εκτέλεσης δράσεων 9 μήνες, ενώ για την εκτέλεσή του θα καταβληθεί αμοιβή συνολικού ύψους 110.000 ευρώ που θα προέλθει από πόρους του Πράσινου Ταμείου.

Το προτεινόμενο ερευνητικό πρόγραμμα στοχεύει στην εξεύρεση της βέλτιστης διαχείρισης των υδατικών πόρων (επιφανειακών, υπόγειων και παράκτιων) στο Αργολικό Πεδίο υπό κλιματική αβεβαιότητα όπως αυτή προκύπτει από εφαρμογή σεναρίων κλιματικής αλλαγής έγκριτων διεθνών ιδρυμάτων (HadCM3 [1, 2], UKHI, κ.α.). Αξίζει να σημειωθεί ότι ουδέποτε έχει επιχειρηθεί η ανάλυση ευαισθησίας των λύσεων υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, η οποία αναμένεται να επιφέρει μείωση των βροχοπτώσεων, αλλά αύξηση των πλημμυρικών φαινομένων.

Στο πλαίσιο του προτεινόμενου ερευνητικού προγράμματος θα πραγματοποιηθούν δράσεις που αφορούν στην καταγραφή και επικαιροποίηση των υφιστάμενων μετρήσεων πεδίου, εκτίμηση των απαιτήσεων σε νερό για κάθε χρήση στα επόμενα 40 έτη, εκτίμηση του διαθέσιμου υδατικού δυναμικού, υπολογισμός απαιτούμενων έργων για την αντιμετώπιση της έλλειψης υδατικών πόρων

Θα διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις για τη βέλτιστη διαχείριση του υφιστάμενου υδατικού δυναμικού σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής.

Τα κυριότερα αναμενόμενα οφέλη που θα προκύψουν από το ερευνητικό πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα:

– Απόκτηση πλήρους εικόνας του υδατικού δυναμικού.
– Εκτίμηση της χρονικής εξέλιξης του υδατικού δυναμικού σε βάθος τεσσάρων δεκαετιών.
– Με τη διαστασιολόγηση νέων έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων θα επιτραπεί ο προγραμματισμός σημαντικών έργων υποδομής με σαφώς καθορισμένο κόστος και όφελος σε βάθος χρόνου.
– Δυνατότητα ανάπτυξης των διαφόρων χρήσεων, σε περιοχές που η έλλειψη διαθέσιμου νερού σε λογικό κόστος τις καθιστά απαγορευτικές σήμερα, με αποτέλεσμα την έλευση της ευημερίας στον πληθυσμό και στην περιοχή γενικότερα.

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, σχετικά με το θέμα έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Σήμερα, υπογράψαμε η σύμβαση για ένα σημαντικό ερευνητικό πρόγραμμα που θα υλοποιήσει το ΕΜΠ και θα συμβάλει ώστε να γίνει ολοκληρωμένη μελέτη του συνόλου των παραμέτρων και εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης του Υδατικού Δυναμικού της Αργολίδας. Η εκπόνηση του ερευνητικού αυτού έργου, σε συνδυασμό με το Σχέδιο Διαχείρισης υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου καθώς επίσης και με τα ήδη υλοποιούμενα έργα, δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για την αειφορική αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της έλλειψης και σε πολλές περιοχές ανυπαρξίας υδατικών πόρων σε βάθος δεκαετιών. Τα οφέλη για την Αργολίδα θα είναι πολλαπλάσια από τη νέα αυτή προσέγγιση, με στόχο να μετατρέψουμε το υδατικό πρόβλημα της Αργολίδας σε συγκριτικό μας πλεονέκτημα”.

Πηγή:energypress.gr

RELATED ARTICLES