Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΕΜΠ: Πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρήσεων για την ενεργειακή τους μετάβαση

ΕΜΠ: Πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρήσεων για την ενεργειακή τους μετάβαση

Η βιομηχανία αποτελεί σημαντικό καταναλωτή ενέργειας με έντονο οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από τα βασικά εργαλεία για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα της βιομηχανίας είναι οι ενεργειακοί έλεγχοι. Στόχος των ενεργειακών ελέγχων είναι η καταγραφή των ενεργειακών ροών των επιχειρήσεων με διαφάνεια, προκειμένου να προσδιοριστούν οι δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας και να εφαρμοστούν με οικονομικά αποδεκτούς τρόπους. Παρά όμως την ευρεία διάδοση των ενεργειακών ελέγχων, και τη γνώση για τα πλεονεκτήματα τους, το πραγματικό ποσοστό εφαρμογής μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που προτείνονται από τους ελεγκτές, μετά τη διεξαγωγή των ενεργειακών ελέγχων, παραμένει σχετικά χαμηλό.

Το έργο AUDIT-TO-MEASURE, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE, έχει στόχο να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση των μέτρων που προκύπτουν μετά από τους ενεργειακούς ελέγχους ώστε να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, και να ενθαρρύνει την ενεργειακή τους μετάβαση.

Για την υλοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από τους ενεργειακούς ελέγχους, το AUDIT-TO MEASURE θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει μια νέα στρατηγική δέσμευσης για τις επιχειρήσεις με την ονομασία “Audit2Action”. Η στρατηγική “Audit2Action” είναι ένας συνδυασμός τεχνικών εργαλείων και προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων για να ξεπεραστούν τα εμπόδια στις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που ανακύπτουν από την υλοποίηση ενεργειακών ελέγχων στον βιομηχανικό τομέα.

Η στρατηγική “Audit2Action” αναλύει τα σημερινά επίπεδα διείσδυσης των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, αξιολογεί τα εμπόδια εφαρμογής αυτών και προτείνει πιθανές λύσεις για την άμεση υιοθέτησή τους. Ο αντίκτυπος εφαρμογής των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας – μείωση κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών CO2, επενδυτικές ανάγκες και μείωση κόστους εφαρμογής – στον τομέα της βιομηχανίας, θα ποσοτικοποιηθεί και θα παρουσιαστεί σε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων των εταιρειών.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην περιστολή των εμποδίων εφαρμογής των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και την προτεραιοποίηση τους με στόχο την υποβοήθηση της διαδικασίας λήψης εταιρικών αποφάσεων. Δίνεται μεγάλη ευκαιρία σε ελληνικές επιχειρήσεις, υπόχρεες για ελέγχους, να έχουν το έργο AUDIT-TO-MEASURE ως σύμβουλο, μέντορα και καθοδηγητή στην πορεία ενεργειακής μετάβασης και ανάπτυξης της σχετικής εταιρικής κουλτούρας.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής Audit2Action προγραμματίζονται οι ακόλουθες συνεργατικές δράσεις για τις επιχειρήσεις:

  • Πρόγραμμα ανάλυσης έργων ενεργειακής εξοικονόμησης για συγκεκριμένους βιομηχανικούς τομείς,
  • Πρόγραμμα εκπαίδευσης,
  • Πρόγραμμα συμβουλευτικής στην εφαρμογή μέτρων ΕΕ αλλά και εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.

Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ένας διαδικτυακός χώρος ανταλλαγής γνώσης, με συμμετοχή των εμπλεκομένων, για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, της επαναληψιμότητας και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου ακόμα και μετά το πέρας αυτού.

Οι ομάδες-στόχοι των προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων είναι:

  1. Διευθυντές εταιρειών και υπευθύνοι λήψης αποφάσεων.
  2. Επιχειρησιακό προσωπικό (στελέχη επιχειρήσεων, εμπειρογνώμονες και διαχειριστές ενέργειας).
  3. Ενεργειακοί ελεγκτές.
  4. Επενδυτές, μέλη και προσωπικό εμπορικών και βιομηχανικών ενώσεων, επαγγελματίες που παρέχουν εξωτερική υποστήριξη για την υιοθέτηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε εταιρείες.

Το έργο AUDIT-TO-MEASURE υλοποιείται με την συνεργασία 10 εταίρων της έρευνας και της βιομηχανίας από την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ολλανδία. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Mηχανικών Yπολογιστών, Εργαστήριο Ενεργειακής Πολιτικής – EPU), το Επιμελητήριο Κορινθίας, και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινίου Σιδήρου (ΠΟΒΑΣ) είναι οι τρεις φορείς από την Ελλάδα που συμμετέχουν στην κοινοπραξία AUDIT-TO MEASURE.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής της εταιρείας σας στα προγράμματα του έργου, επικοινωνήστε με την Δρ. Ιωάννα Μακαρούνη, EPU, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Mηχανικών Yπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο [email protected]. Η συμμετοχή των εταιρειών στα προγράμματα παρέχεται χωρίς κόστος συμμετοχής.

RELATED ARTICLES