Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΕνερεγειακή απόδοση: Σε διαβούλευση o οδικός χάρτης για την εξειδίκευση του ανθρώπινου...

Ενερεγειακή απόδοση: Σε διαβούλευση o οδικός χάρτης για την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού

Το επικαιροποιημένο προσχέδιο του «Εθνικού Οδικού Χάρτη» που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BUS-REGRoUP και παρέχει τις αναγκαίες κατευθύνσεις ως προς το πώς θα ξεπεραστούν τα εμπόδια και τα εντοπισμένα κενά δεξιοτήτων στα διάφορα επαγγέλματα του κατασκευαστικού κλάδου, με στόχο να επιτευχθούν οι εθνικοί ενεργειακοί και περιβαλλοντικοί στόχοι για το 2030, τίθεται τώρα σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει έως την 29η Μαρτίου 2024.

Tο προσχέδιο του «Εθνικού Οδικού Χάρτη», όπως διαμορφώθηκε μετά τη συγκέντρωση σχολίων και ανατροφοδοτήσεων από τα μέλη της Εθνικής Πλατφόρμας Προσόντων και της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού, οι οποίες συστάθηκαν στο πλαίσιο του έργου BUS-REGRoUP, παρέχει ένα σύνολο από μέτρα προτεραιότητας για τα διάφορα επαγγέλματα του κλάδου (τόσο του «μπλε» όσο και του «λευκού» κολλάρου), ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για τα καθορισμένα μέτρα έως το 2030, τους κρίσιμους παράγοντες που πρέπει να προσεχθούν και τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίησή τους, καθώς και ένα σύνολο από μέτρα για την παρακολούθηση της προόδου των προτεινόμενων δραστηριοτήτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, προκειμένου να καθοριστεί η προτεραιότητα των μέτρων και να εκτιμηθεί η συνεισφορά τους ως προς:

  • την επίτευξη των εθνικών περιβαλλοντικών και ενεργειακών στόχων (ΕΣΕΚ),
  • την οικονομική διάσταση, αναφορικά με το κόστος και την οικονομική βιωσιμότητά τους,
  • την κοινωνική διάσταση της εφαρμογής τους, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης, της ενσωμάτωσης γυναικών και νέων εργαζομένων στην αλυσίδα αξίας του κτηριακού τομέα, αλλά και την επανειδίκευση επαγγελματιών που προηγουμένως εργάζονταν στον τομέα των ορυκτών καυσίμων,

το προσχέδιο διαμορφώθηκε και συμπληρώθηκε από τα μέλη των δύο αυτών δομών ένα ειδικό online ερωτηματολόγιο.

Η δημόσια διαβούλευση για τον «Εθνικό Οδικό Χάρτη» θα πραγματοποιηθεί μέσω της ανάρτησης του προσχεδίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης του έργου, δηλ. την https://busregroup2023.blogspot.com/, όπου κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει πρόσβαση στα κείμενα του Οδικού Χάρτη και καλείται να υποβάλει τα σχόλιά του.

 

RELATED ARTICLES