Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΕνεργειακό συνέδριο στο Χρηματιστήριο 2-3 Ιουλίου

Ενεργειακό συνέδριο στο Χρηματιστήριο 2-3 Ιουλίου

energyΤα μεγάλα ενεργειακά έργα και υποδομές της πραγματικής οικονομίας συναντώνται στις 2 και 3 Ιουλίου στο Χρηματιστήριο της Αθήνας που θα παρουσιάσει τις δικές του σκέψεις και προτάσεις για την χρηματοδότηση τους.

Το φόρουμ, διοργανώνεται από την επενδυτική έκδοση Α-ΕΝΕRGY με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, τη συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της ΕΕ, τη συμμετοχή των Υπουργείων ΑνάπτυξηςΠεριβάλλοντος και Υποδομών. Κορυφαίοι επενδυτικοί, επιχειρηματικοί και επιστημονικοί φορείς θα τοποθετηθούν σε θέματα άμεσης επικαιρότητας όπως: Ο νέος ενεργειακός σχεδιασμός, η αξιοποίηση εγχώριων ενεργειακών πηγών, το ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας για τις επιχειρήσεις, οι σύγχρονες τεχνολογίες, οι επενδύσεις στα δίκτυα μεταφοράς, τα έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ,η χρηματοδότηση, ο ρόλος του φυσικού αερίου αλλά και το μέλλον των ΑΠΕ.

Από τη δική του πλευρά, το Χρηματιστήριο της Αθήνας θα παρουσιάσει τις δικές του σκέψεις και προτάσεις για την χρηματοδότηση των μεγάλων ενεργειακών έργων και υποδομών, την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού, αλλά και την προοπτική δημιουργίας ενός Χρηματιστηρίου Ενέργειας, που ήδη μελετάται από πέρυσι. Πρόκειται για θέματα σχετικά άγνωστα στο ευρύ αλλά και στο επιχειρηματικό κοινό, που όμως σηματοδοτούν την έμφαση που δίνεται σήμερα στον τομέα της ενέργειας ως κατεξοχήν αναπτυξιακό πυλώνα.
Το συνέδριο θα απασχολήσουν όμως και τα μεγάλα έργα υποδομής, ξεκινώντας από τις μεγάλες ενεργειακές διασυνδέσεις, τις διασυνδέσεις Κρήτης και Κυκλάδων, τα έργα φυσικού αερίου, αλλά και τα νέα έργα στις ΑΠΕ, που δρομολογούνται έχοντας πλέον εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Για ένα ιδανικό μίγμα ενεργειακών πόρων

Τα πάνελς και η θεματολογία του συνεδρίου έχουν ως εξής: Στο Α’ πάνελ της πρώτης μέρας με θέμα τον νέο ενεργειακό σχεδιασμό θα συζητηθούν: Οι ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα του ηλεκτρισμού, το ιδανικό μίγμα ενεργειακών πόρων για την ικανοποίηση των στόχων της ενεργειακής ασφάλειας, ανταγωνιστικότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, η συνεχιζόμενη, αναγκαία ανάπτυξη των ΑΠΕ αλλά και η ταυτόχρονη βέλτιστη αξιοποίηση του λιγνίτη. Ο ρόλος του φυσικού αερίου. Το ελληνικό 10ετές αναπτυξιακό πρόγραμμα και η ενέργεια.

Σε αναζήτηση ανταγωνιστικής ενέργειας

Στο Β’ πάνελ με θέμα «Απαντώντας στα ερωτήματα της ανταγωνιστικής ενέργειας για ελληνική βιομηχανία και επιχειρήσεις» θα συζητηθούν τα καίρια ερωτήματα σχετικά με την αυξανόμενη ανάγκη -λόγω ύφεσης αλλά και διεθνών ενεργειακών εξελίξεων- για πιο εντατική αξιοποίηση των εθνικών ενεργειακών αποθεμάτων. Οι ρεαλιστικές δυνατότητες μείωσης των εισαγόμενων ενεργειακών πόρων. Η επάρκεια των λιγνιτικών πόρων και οι στρατηγικές για την πιο αποδοτική και «καθαρή» ηλεκτροπαραγωγή με βάση το λιγνίτη. Η εν εξελίξει de facto αποβιομηχάνιση της χώρας και η εθνική ανάγκη αναστροφής της. Η διαμόρφωση των νέων τιμολογίων, οι συμβάσεις διακοψιμότητας, η αντιστάθμιση του κόστους ρύπων.
Η ανάγκη φθηνής ενέργειας για την επιχειρηματικότητα συνολικότερα και οι σχετικές προτάσεις των μεγάλων καταναλωτών.

Βεύη και λιγνίτης

Στο Γ΄ πάνελ με θέμα «Άμεσες λύσεις για αύξηση και βελτίωση της λιγνιτικής παραγωγής- Εξορύξεις νέων κοιτασμάτων υψηλότερης απόδοσης και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις και δυνατότητες αξιοποίησης του λιγνίτη θα συζητηθούν: Η δυνατότητα άμεσης επέκτασης της παραγωγής ήδη υφιστάμενων ορυχείων. Η άμεση επαναφορά σε λειτουργία, έτοιμων για παραγωγή, ορυχείων. Η περίπτωση του λιγνιτορυχείου της Βεύης.
Η προοπτική εξόρυξης κοιτασμάτων υψηλότερης απόδοσης. Τα κρίσιμα θέματα αποδοχής από την κοινωνία της έννοιας καθαρού άνθρακα ως μια βιώσιμη λύση, αλλά και οι άλλοι εξίσου σημαντικοί παράγοντες: Τεχνικοί, οικονομικοί, περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί.

Περί τεχνολογιών

Στα πλαίσια εξάλλου του Δ΄πάνελ με θέμα «Φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις και δυνατότητες αξιοποίησης του λιγνίτη», θα παρουσιαστούν και ειδικές τεχνολογίες κυρίως από ξένες εταιρείες. Ανάμεσα σε αυτές νέες τεχνολογίες-κλειδιά που μπορεί να δώσουν αποτελεσματικές απαντήσεις στη μείωση εκπομπών CO2, στην ταυτόχρονη αξιοποίηση των ΑΠΕ και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του ελληνικού λιγνίτη. Ενδεικτικά αναφέρονται η χαμηλού κόστους λύση της συνδυασμένης καύσης βιομάζας με λιγνίτη ή της παράλληλης αεριοποίησης, ενόψει της δυναμικής της βιομάζας στην Ελλάδα, η τεχνολογία της Ολοκληρωμένης Αεριοποίησης Συνδυασμένου κύκλου (Integrated Gasification Combined Cycle – IGCC), η τεχνολογία της αεριοποίησης βιομάζας για την αντικατάσταση του πετρελαίου diesel στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 ως μέσο σημαντικής μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι δυσκολίες στη μεταφορά και στις απαιτήσεις υποδομής και αποθήκευσης, το θέμα της ασφάλειας.

Απελευθέρωση και Χρηματιστήριο Ενέργειας

Το Α’ πάνελ της δεύτερης μέρας του συνεδρίου έχει θέμα τους καθοριστικούς παράγοντες που «οδηγούν» την εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού και τα επόμενα βήματα απελευθέρωσης. Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν, το άνοιγμα της αγοράς στην ηλεκτροπαραγωγή και οι καθοριστικοί παράγοντες διαμόρφωσης του κόστους και των τιμών, ο σχεδιασμός για τις δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικές και λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, το νέο μοντέλο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού (από το 2015) Target Model, οι δημοπρασίες Nome, η προοπτική του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η λιανική αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα ένα χρόνο μετά και την τυπική απελευθέρωση των τιμολογίων. Οι εμπειρίες των εταιρειών – προοπτικές.

Project bonds και οι νέες ΣΔΙΤ

Στο Β΄ πάνελ της δεύτερης μέρας με θέμα Τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (PCIs), fast track, εργαλεία χρηματοδότησης, ενεργειακές επενδύσεις και ανάκαμψη κατασκευαστικού κλάδου θα παρουσιαστούν σημαντικά έργα. Επίσης θα γίνουν ειδικές παρουσιάσεις από την Εθνική Τράπεζα και την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ» για τα Project bonds και τις ΣΔΙΤ ως εργαλείο χρηματοδότησης έργων
Στο Γ΄ πάνελ, που είναι αφιερωμένο στις ΑΠΕ θα αναφερθούν οι τρέχουσες εξελίξεις στις ΑΠΕ σε Ευρώπη και Ελλάδα και θα παρουσιαστούν νέα σημαντικά έργα στον τομέα κυρίως των αιολικών.

Οι συμμετοχές στο συνέδριο από την Ελλάδα και το εξωτερικό είναι σημαντικές, δίνοντας το μήνυμα μιας ουσιαστικής αλλαγής κλίματος στην πραγματική οικονομία.

Βασικός χορηγός του συνεδρίου είναι η ΔΕΗ. Ανάμεσα στους υποστηρικτές περιλαμβάνονται σημαντικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα όπως η Elpedison, η ΑΒΒ, η Gamesa και πολλοί άλλοι.
Ανάμεσα στις ήδη επιβεβαιωμένες συμμετοχές περιλαμβάνονται Μέλη της Επιτροπής για το Ενεργειακό Μίγμα, Μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Ακαδημίας Αθηνών, της ΡΑΕ, του ΚΕΠΕ, επενδυτές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας, μεγάλες βιομηχανίες, εκπρόσωπος του ENTSO-E, της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της ΕΕ, του ΚΕΠΕ και πολλοί άλλοι
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, στην ιστοσελίδα ή/ και στα τηλέφωνα 210-6912182, 210-6912-505.

 

Πηγή:epixeiro.gr

RELATED ARTICLES