Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΝέαΕνημερωτική ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)

Ενημερωτική ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)

Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) και τις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για AEI, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016, στην Αθήνα (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48).

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, με χρηματοδότηση 2,35 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ολοκλήρωση του «Τριγώνου της Γνώσης» (εκπαίδευση, έρευνα, επιχειρηματικότητα) μέσω των «Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας» (Knowledge Innovation Clusters, KICs). Αναπτύσσει δράσεις για την:

  • εκπαίδευση των ερευνητών σε θέματα επιχειρηματικότητας (μεταπτυχιακές, διδακτορικές σπουδές και προγράμματα επιχειρηματικής κατάρτισης),
  • ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων,
  • δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων (start-up incubation, μεταφορά τεχνολογίας, σύνδεση έρευνας και παραγωγής, βραβεία, επιταχυντές, κ.λπ.).

Η λειτουργία του ΕΙΤ ξεκίνησε το 2008 και, έως σήμερα, λειτουργούν οι ακόλουθες Κοινότητες:

  1. KIC για Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΕΙΤ Digital), με συμμετοχή οργανισμών από τη Φινλανδία, τη Σουηδία, την Ολλανδία, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο
  2. KIC για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και προσαρμογή (Climate-KIC), με συμμετοχή οργανισμών από τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ελβετία, την Ισπανία και την Ιταλία
  3. KIC για βιώσιμη Ενέργεια (KIC InnoEnergy), με συμμετοχή οργανισμών από την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πολωνία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Πορτογαλία, την Ολλανδία και το Βέλγιο
  4. KIC για την υγιή διαβίωση και ενεργό γήρανση (EIT Health), με συμμετοχή οργανισμών από τη Σουηδία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Κάτω Χώρες (κοινό κέντρο Ολλανδίας-Βελγίου)
  5. KIC για Πρώτες ύλες (EIT Raw Materials), με τη συμμετοχή οργανισμών από τη Φινλανδία, τη Σουηδία, την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Πολωνία.

Η τρέχουσα προκήρυξη υποβολής προτάσεων, με καταληκτική ημερομηνία στις 14 Ιουλίου 2016, αφορά τη δημιουργία δύο νέων KICs στους τομείς:

  • EIT-Τρόφιμα για το μέλλον (EIT Food: Food4Future – Sustainable Supply Chain from Resources to Consumers): αφορά στην εξασφάλιση μιας αειφόρου παγκόσμιας αλυσίδας αξίας των τροφίμων ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή και
  • EIT-Μεταποίηση υψηλής προστιθέμενης αξίας (EIT Manufacturing: Added-value Manufacturing): αφορά την ενίσχυση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της μεταποιητικής βιομηχανίας της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκπρόσωποι του ΕΙΤ θα παρουσιάσουν τις προκηρύξεις και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τους ελληνικούς οργανισμούς. Οι παρευρισκόμενοι θα ενημερωθούν επίσης για συμπληρωματικά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή.

 

Πηγή:epixeiro.gr

RELATED ARTICLES