Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηΈως 400.000 ευρώ τα δάνεια για μηχανικούς και μικρές τεχνικές εταιρείες

Έως 400.000 ευρώ τα δάνεια για μηχανικούς και μικρές τεχνικές εταιρείες

Την απόφαση για την τροποποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης ανάμεσα στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB και το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (ΤΜΕΔΕ) με την οποία είχε δημιουργηθεί το χρηματοδοτικό εργαλείο με την ονομασία «Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ» υπέγραψε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Στόχος της απόφασης είναι αφενός να εξασφαλιστούν νέα, πιο ελκυστικά δάνεια που ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών του κλάδου των μηχανικών, μελετητών και κατασκευαστών εργοληπτών δημοσίων έργων, αφετέρου να διευρυνθεί η περίμετρος χρηματοδότησης για εταιρείες του κλάδου.

Συγκεκριμένα, στο εξής το ανώτατο ποσό δανείου από 200.000 ευρώ θα ανέρχεται σε 400.000 ευρώ με την υποβολή ενός απλοποιημένου επιχειρηματικού σχεδίου χωρίς αναφορά στο κύκλο εργασιών του 2019, όπως ίσχυε έως σήμερα. Επίσης, το ανώτατο ύψος εξασφαλίσεων μειώνεται από 40% σε 20% του δανείου, ενώ η επενδυτική περίοδος παρατείνεται έως 31/12/2024.

Σε συνέχεια της συγκεκριμένης απόφασης, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB προχωρά άμεσα στην υπογραφή των επιχειρηματικών συμφωνιών με τις συνεργαζόμενες τράπεζες για συνεχιστεί η διάθεση του Προγράμματος με τους νέους όρους στην αγορά.

Υπενθυμίζεται πως το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ δημιουργήθηκε για να παρέχει εγγύηση σε δάνεια μέσω των οκτώ συνεργαζόμενων Τραπεζών Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Eurobank, Attica Bank, Optima Bank, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ που έχει συσταθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (ΤΜΕΔΕ) προβλέπεται να χορηγήσει συνολικά 70 εκατ. ευρώ δάνεια με εγγύηση στο 80% στους μηχανικούς. Ήδη μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί δάνεια ύψους 33,3 εκατ. ευρώ σε περίπου 300 τεχνικές εταιρείες.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της στρατηγικής επιλογής της για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μέσα από μεταρρυθμίσεις και αναπτυξιακές πολιτικές για μια πιο δυναμική, παραγωγική και εξωστρεφή οικονομία, με υπευθυνότητα και με σεβασμό στους δημοσιονομικούς στόχους, επιταχύνει την υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας καθώς και στη διεύρυνση της περιμέτρου δανειοδότησης και εγγυοδοσίας υγιών επενδυτικών σχεδίων.

Η σημερινή απόφαση έρχεται να υποβοηθήσει την επίτευξη των ανωτέρω προτεραιοτήτων, δημιουργώντας ένα πιο ευνοϊκό δανειοδοτικό περιβάλλον για τον τεχνικό κόσμο της χώρας, ιδιαιτέρως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εντός αυτού».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κ. Γεώργιος Ζαββός, σημείωσε:

«Οι νέες βελτιωμένες συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική αγορά, ιδιαίτερα μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και τις νέες αναπτυξιακές πολιτικές που υλοποιεί η Κυβέρνηση της χώρας, δημιουργούν καινούριες επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές για τον κλάδο των μηχανικών.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το ΤΜΕΔΕ, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ανανέωσε και βελτίωσε τους όρους χορήγησης των δανείων και διεύρυνε τις δυνατότητες του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ ώστε να ανταποκρίνεται πληρέστερα στις νέες ανάγκες της αγοράς. Ήδη μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί δάνεια ύψους 33,3 εκατ. ευρώ σε περίπου 300 τεχνικές εταιρείες.

Η διεύρυνση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η κάλυψη των χρηματοδοτικών κενών που παρουσιάζει η αγορά και ειδικότερα, στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν κεντρικό στρατηγικό πυλώνα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας -HDB».

Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνος Μακέδος, δήλωσε:

«Η επέκταση του προγράμματος «Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ» μέχρι το τέλος του 2024, αλλά και η αύξηση του ποσοστού δανειοδότησης από τις 200.000 ευρώ στις 400.000 ευρώ, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη του τεχνικού κόσμου.

Το πρόγραμμα παρέχεται με τους ίδιους ευνοϊκούς και ευέλικτους όρους, με εγγύηση για το 80% του δανείου, δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση και διάρκεια από 1 έως 5 έτη.

Σημαντικό είναι επίσης ότι με πρωτοβουλία του ΤΜΕΔΕ, που αποδέχθηκαν οι συνεργαζόμενες τράπεζες, το ύψος των ιδιωτικών εγγυήσεων για τους δανειολήπτες μειώθηκε στο μισό, δηλαδή από 40% στο 20%. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκο Παπαθανάση και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – HDB, κ. Γιώργο Ζαββό, για την άψογη συνεργασία που είχαμε ώστε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα και να αγκαλιαστεί από όλους.

Παρέχουμε στον τεχνικό κόσμο σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που απαντούν στις μεγάλες προκλήσεις των καιρών. Βασικός μας στόχος είναι να βρίσκεται ο τεχνικός κόσμος σε ρόλο πρωταγωνιστή στο νέο παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας».

vradini.gr

RELATED ARTICLES