Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΝέαΗ επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων στο μικροσκόπιο

Η επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων στο μικροσκόπιο

recycle2

 

Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα τόσο των εταιριών όσο και των περιβαλλοντικών οργανώσεων που ζητούν να δημιουργηθεί ένα νέο κομμάτι της αγοράς που θα ανακυκλώνει τα απόβλητα των βιομηχανιών, διαχωρίζοντας τις πρώτες ύλες και επαναχρησιμοποιώντας τα στην παραγωγή. Μια κίνηση που αναμένεται να τονώσει σημαντικά την απασχόληση με νέες θέσεις εργασίας αλλά και να ωφελήσει ιδιαίτερα το περιβάλλον.

Νέος κανονισμός διαχείρισης αποβλήτων

Η εν λόγω πρόταση αποτελεί μία από τις βασικές αρχές της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2015.

Σήμερα η Επιτροπή προτείνει έναν κανονισμό που θα διευκολύνει σημαντικά την πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ των βιολογικών λιπασμάτων και των λιπασμάτων που παράγονται από απόβλητα, τα οποία αποκτούν πρόσβαση επί ίσοις όροις με τα παραδοσιακά, μη βιολογικά λιπάσματα.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα Jyrki Katainen δήλωσε τα εξής: «Ελάχιστοι από τους άφθονους πόρους βιολογικών αποβλήτων μετατρέπονται σε πολύτιμα λιπάσματα. Οι αγρότες μας χρησιμοποιούν λιπάσματα που παράγονται από εισαγόμενους πόρους ή με ενεργοβόρες διαδικασίες, παρόλο που η βιομηχανία μας θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα εν λόγω βιολογικά απόβλητα για την παραγωγή ανακυκλωμένων θρεπτικών ουσιών. Ο κανονισμός αυτός θα μας βοηθήσει να μετατρέψουμε τα προβλήματα σε ευκαιρίες για τους γεωργούς και τις επιχειρήσεις.»

Ο νέος κανονισμός καθορίζει με σαφήνεια όλα εκείνα τα στοιχεία που θα καταστήσουν τη μετατροπή των αποβλήτων σε πρώτες ύλες, με ασφάλεια και σεβασμό προς το περιβάλλον. Καθορίζει απαιτήσεις ποιότητας και σήμανσης προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται όλα τα λιπάσματα προκειμένου να διατίθενται ελεύθερα στο εμπόριο σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι παραγωγοί θα πρέπει να αποδείξουν ότι τα προϊόντα τους πληρούν τις εν λόγω απαιτήσεις και ότι συμμορφώνονται με τα όρια για τους οργανικούς ρυπαντές, τις μικροβιακές προσμείξεις και τις φυσικές προσμείξεις πριν από την επίθεση της σήμανσης CE.

Οι νέοι κανόνες θα εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους λιπασμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας του εδάφους. Ο κανονισμός εισάγει αυστηρά όρια όσον αφορά το κάδμιο που περιέχεται στα φωσφορικά λιπάσματα. Τα όρια θα μειωθούν από τα 60 mg/kg στα 40 mg/kg ύστερα από 3 έτη και στα 20 mg/kg ύστερα από 12 έτη, μειώνοντας τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον.

Αναγκαία η αύξηση ανακύκλωσης λιπασμάτων

Η προαιρετική εναρμόνιση με τους κανόνες της Ε.Ε. προτείνεται από την Επιτροπή με δεδομένο ότι ορισμένα λιπάσματα δεν υπόκεινται σε διασυνοριακό έλεγχο όταν κυκλοφορούν σε μεγάλες ποσότητες. Έτσι, η Επιτροπή προτείνει είτε να κυκλοφορούν με τη σήμανση CE είτε με την εθνική τους σήμανση.

Να σημειωθεί, πως μέχρι σήμερα, τα συμβατικά, μη βιολογικά λιπάσματα προέρχονται από ορυχεία και παράγονται με χημικές διαδικασίες που επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον. Τα νέα λιπάσματα ωστόσο που θα προκύψουν από την ανακύκλωση αποβλήτων, δεν εμπίπτουν στον ισχύοντα κανονισμό για τα λιπάσματα και η πρόσβασή τους στην αγορά εξαρτάται από την αμοιβαία αναγνώριση των κρατών της Ε.Ε. που εμπίπτουν όμως σε διαφορετικούς εθνικούς κανόνες.
Με το νέο κανονισμό, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα περιβαλλοντικά ζητήματα ενώ ανοίγει το πεδίο δράσης για καινοτόμες επιχειρήσεις να εισέλθουν στην αγορά δημιουργώντας τοπικές θέσεις εργασίας από ένα προϊόν που θα κατέληξε στα σκουπίδια.

Αρκεί να σημειωθεί, πως σήμερα ανακυκλώνεται μόλις το 5% των βιολογικών αποβλήτων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, εάν ανακυκλώνονταν περισσότερα βιολογικά απόβλητα, θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν έως και το 30% των μη βιολογικών λιπασμάτων. Επί του παρόντος, η ΕΕ εισάγει περίπου 6 εκατομμύρια τόνους φωσφορικών αλάτων ανά έτος, αλλά θα μπορούσε να αντικαταστήσει έως το 30% της ποσότητας αυτής με εκχύλιση από λυματολάσπη, βιοαποδομήσιμα απόβλητα, κρεατάλευρα και οστεάλευρα ή κοπριά.

Πού βρισκόμαστε σήμερα;

Το σχέδιο του κανονισμού πρόκειται να υποβληθεί άμεσα  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προς έγκριση. Μόλις εκδοθεί θα ισχύει άμεσα, χωρίς να χρειάζεται μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, ύστερα από μια μεταβατική περίοδο που θα επιτρέπει στις εταιρείες και στις δημόσιες αρχές να προετοιμαστούν για τους νέους κανόνες.

 

Πηγή: agronews.gr

RELATED ARTICLES