Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαEπιστημονική ημερίδα : «Δέσμευση, Μεταφορά, Γεωλογική Αποθήκευση και Χρήση CO2»

Eπιστημονική ημερίδα : «Δέσμευση, Μεταφορά, Γεωλογική Αποθήκευση και Χρήση CO2»

Το ΚΑΠΕ διοργανώνει την Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023 και ώρα 9:30-14:30, ημερίδα με τίτλο «Δέσμευση, Μεταφορά, Γεωλογική Αποθήκευση και Χρήση CO2». Η εκδήλωση διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου ACT-DigiMon «Ψηφιακή παρακολούθηση έργων αποθήκευσης CO2» και θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στο Πολιτιστικό Κέντρο ΕΚΠΑ «Κωστής Παλαμάς», Αίθουσα Ομιλιών,  Ακαδημίας 48 και Σίνα, Αθήνα.

Κλιματική αλλαγή και διοξείδιο του άνθρακα

Η κλιματική αλλαγή προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από αυξημένες εκπομπές αερίων, το κυριότερο από τα οποία είναι το CO2. Ως αποτέλεσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, η ποσότητα του CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία 150 χρόνια.  Αυτό οφείλεται ιδιαίτερα στη χρήση ορυκτών καυσίμων, όπως ο λιγνίτης, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, κυρίως  για τη θέρμανση των κατοικιών, στις μεταφορές και στη βιομηχανία.  Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, επιθυμούν και έχουν δεσμευτεί με διεθνείς συμφωνίες για τη μείωση των εκπομπών CO2 προκειμένου να επιβραδυνθεί ο ρυθμός της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας, μία μέθοδος για τη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι η δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση CO2. Με τη μέθοδο αυτή, το CO2 δεσμεύεται απευθείας στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου εκπέμπεται, και στη συνέχεια συμπιέζεται, υγροποιείται, μεταφέρεται μέσω αγωγών, φορτηγών, τρένων ή πλοίων, και, τελικά, διοχετεύεται μέσω γεωτρήσεων σε υπεράκτιους γεωλογικούς σχηματισμούς, όπου αποθηκεύεται υπόγεια σε βάθη μεγαλύτερα των 2 km.

Για να εξασφαλιστεί ότι η υπόγεια αποθήκευση CO2 λειτουργεί όπως προβλέπεται και ότι το CO2 παραμένει δεσμευμένο στο υπέδαφος, πρέπει να παρακολουθείται διαχρονικά η κίνηση του CO2 μέσα στον γεωλογικό σχηματισμό. Η παρακολούθηση γίνεται με γεωφυσικές μετρήσεις/διασκοπίσεις από την επιφάνεια.

Το Έργο DigiMon

Το έργο DigiMon «Ψηφιακή παρακολούθηση έργων αποθήκευσης CO2» στοχεύει στην ανάπτυξη και επίδειξη ενός έξυπνου, ευέλικτου και κοινωνικά αποδεκτού συστήματος μετρήσεων και έγκαιρης προειδοποίησης για την παρακολούθηση πεδίων γεωλογικής αποθήκευσης CO2. Υλοποιείται από διεπιστημονική κοινοπραξία κορυφαίων ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων του κλάδου από επτά (7) χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και το ΚΑΠΕ, χρηματοδοτούμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν τεχνολογίες γεωφυσικής παρακολούθησης πεδίων γεωλογικής αποθήκευσης CO2 και υλοποιημένα έργα γεωλογικής αποθήκευσης στη Βόρεια Θάλασσα, με ανάλυση των δυνατοτήτων και των προοπτικών για αντίστοιχα έργα και επενδύσεις στην Ελλάδα. Επίσης, θα παρουσιαστούν θέματα δέσμευσης CO2 στη βιομηχανία, η θαλάσσια εφοδιαστική αλυσίδα του άνθρακα, άλλα συναφή Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, καθώς και τα αποτελέσματα έρευνας για την κοινωνική αποδοχή της δέσμευσης και γεωλογικής αποθήκευσης CO2 σε τέσσερεις (4) Ευρωπαϊκές χώρες.

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπροσώπους της ενεργοβόρου βιομηχανίας και εταιρειών παραγωγής υδρογονανθράκων, στους αντίστοιχους επαγγελματίες (μηχανικοί μεταλλείων-μεταλλουργοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, χημικοί μηχανικοί, γεωλόγοι, γεωφυσικοί, φυσικοί, χημικοί, κ.ά.), στις ρυθμιστικές αρχές, στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, αλλά και στο ευρύ κοινό.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν, λόγω όμως περιορισμένης χωρητικότητας, απαιτείται προ-εγγραφή, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση [email protected]. Βεβαιώσεις συμμετοχής στην ημερίδα θα δοθούν ηλεκτρονικά.

RELATED ARTICLES