Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΕξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, αφαλάτωση με ΑΠΕ και μικροδίκτυα μέσω του MARE

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, αφαλάτωση με ΑΠΕ και μικροδίκτυα μέσω του MARE

KAPETο ΚΑΠΕ στηρίζει καινοτόμες τεχνολογίες για την προβολή και την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητάς τους, στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Μεσογείου.

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας θέλοντας να αναδείξει τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματική δραστηριότητα, προσκαλεί τους παρόχους καινοτόμων τεχνολογιών και τους φορείς της αλυσίδας καινοτομίας να συμμετέχουν στο έργο MARΕ (http://www.mare-euromed.eu/ ).

Η προσέγγιση του έργου MARE έχει ως στόχο την αξιοποίηση καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και λύσεων ανάμεσα στις χώρες της Μεσογείου, για την αντιμετώπιση ενεργειακών και περιβαλλοντικών αναγκών και την ανάπτυξη των αντίστοιχων αγορών, αλλά και την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, για τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις ανάγκες των Μεσογειακών χωρών στις τεχνολογίες αυτές.

Το MARE προσφέρει:

– Δημιουργία ενός δικτύου καινοτομίας, σε τρεις τεχνολογικούς πυλώνες ((α) εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια, (β) αφαλάτωση με ΑΠΕ και (γ)μικροδίκτυα ΑΠΕ), στην περιοχή της Μεσογείου,

– χαρτογράφηση και εντοπισμό καινοτόμων τεχνολογιών,

– προώθηση τεχνολογιών, μέσω στοχευμένων επιχειρηματικών αποστολών, στην περιοχή της Μεσογείου

– 7 εκδηλώσεις επιχειρηματικών-τεχνολογικών συναντήσεων σε 7 χώρες της Μεσογείου

– 7 εκπαιδευτικά σεμινάρια σε θέματα καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας

– 2 διεθνείς ημερίδες εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην επίσημη πρόσκληση που βρίσκεται αναρτημένη στην κεντρική ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ (www.cres.gr ), καθώς και στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του έργου (http://www.cres.gr/kape/prosklisi_mare.pdf)

Πηγή: energypress.gr

RELATED ARTICLES