Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΕυρωπαϊκός «κορσές» στην ενεργειακή πολιτική

Ευρωπαϊκός «κορσές» στην ενεργειακή πολιτική

EE

Η εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για την ενέργεια, αλλά και οι συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου με τρίτες χώρες είναι μερικές από τις προτεραιότητες που θέτει η Σύνοδος Κορυφής της προσεχούς Πέμπτης. Τι σημαίνουν για την Ελλάδα.

Πλήρη και αυστηρή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για την ενέργεια, όπως και έλεγχο των συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου κοινοτικών κρατών με τρίτες χώρες προβλέπει το σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής της προσεχούς Πέμπτης.

Η απόφαση της Συνόδου θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία της Ενεργειακής Ένωσης.

Τις βασικές της αρχές που έχουν ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του διασυνοριακού εμπορίου εντός της Ε.Ε. και τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου από τρίτες χώρες έχει εισηγηθεί ο αρμόδιος επίτροπος Μάρος Σέφκοβιτς. Αυτές, μετά από συζητήσεις – διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών έγιναν δεκτές, στο μεγαλύτερο μέρος τους.

Το σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής που έχει υπ’ όψιν του το Euro2day.gr, και έχει ως τίτλο «Ενεργειακή Ενωση», θέτει σειρά προτεραιοτήτων οι οποίες στη συνέχεια θα λάβουν τη μορφή κανονισμών ή οδηγιών προκειμένου να ενσωματωθούν στο Εθνικό Δίκαιο της κάθε χώρας.

Ως εκ τούτου, πρωτοβουλίες όπως αυτές που προτίθεται να λάβει η νέα πολιτική ηγεσία του αρμόδιου ελληνικού υπουργείου, σε θέματα εφοδιασμού, λειτουργίας της αγοράς, ρόλου του Ρυθμιστή στην ενεργειακή αγορά, δύσκολα θα μπορούν να ισχύσουν, ή αν ισχύσουν είναι φυσικό ότι θα προσβληθούν στα κοινοτικά όργανα.

Οι προτεραιότητες για τη λειτουργία της Ενεργειακής Ένωσης που θα εγκρίνει η Σύνοδος της Πέμπτης, προβλέπουν μεταξύ άλλων:

– Την ενίσχυση των διασυνοριακών διασυνδέσεων, ώστε να διευκολύνεται το εμπόριο και ο ανταγωνισμός.

– Την πλήρη και αυστηρή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας (ενεργειακές οδηγίες).

– Την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για την ασφάλεια εφοδιασμού σε ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο.

– Την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά φυσικού αερίου με τη διασφάλιση ότι όλες οι συμφωνίες με «εξωτερικούς προμηθευτές» (σ.σ. από προμηθευτές χωρών που δεν έχουν αναγνωρίσει την κοινοτική νομοθεσία) θα είναι συμβατές με τις προτεραιότητες που θέτει η Ε.Ε. για την ασφάλεια εφοδιασμού.

-Τον ανασχεδιασμό της ενεργειακής αγοράς με στόχο, εκτός των άλλων, την υποβοήθηση ενσωμάτωσης των ΑΠΕ.

-Τη διασφάλιση ότι οι όποιες δημόσιες παρεμβάσεις θα είναι συμβατές με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και θα συμβάλλουν στην περιφερειακή συνεργασία.

-Την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ, με τρόπο που να στηρίζει το στόχο του 2030 για εκπομπές, εξοικονόμηση, ΑΠΕ.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι με βάση τις αρχές της Ενεργειακής Ένωσης που θα εγκρίνει η Σύνοδος, τίθεται νέο αυστηρότερο πλαίσιο στην εφαρμογή της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη της Ε.Ε., καθώς είναι γνωστό και δεδομένο ότι οι παραβιάσεις είναι πολλές και από τα περισσότερα μέλη της Ένωσης.

Επίσης, η απόφαση, εφόσον υιοθετηθεί τελικά, βάζει την αρχή του τέλους για τις επιδοτήσεις στις ΑΠΕ, καθώς οι συναλλαγές για την ενέργεια που παράγουν θα πρέπει να τιμολογούνται με βάση τις τιμές που διαμορφώνονται στην αγορά.

Μιχάλης Καϊταντζίδης

Πηγή:euro2day.gr

RELATED ARTICLES