Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΠεριβάλλονΕυρωπρόστιμα για τα απόβλητα

Ευρωπρόστιμα για τα απόβλητα

xytaΠρόστιμο ύψους 17,7 εκατ. ευρώ, το οποίο θα προσαυξάνεται καθημερινά ώς την εξεύρεση λύσης για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβληθεί στην Ελλάδα. Η υπόθεση εισήχθη χθες στο Ευρωδικαστήριο και πλέον ξεκινά η διαδικασία που θα οδηγήσει, σε ένα με δύο έτη από σήμερα, στην επιβολή χρηματικής ποινής. Στη χώρα μας παράγονται περίπου 287.000 τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων ετησίως, εκ των οποίων το 40-60% εξάγεται και το ένα τρίτο αποθηκεύεται «προσωρινά»… για πάντα, με αποτέλεσμα να έχουν μέχρι σήμερα ταφεί τουλάχιστον 16,8 εκατ. τόνοι.


Η Ελλάδα καταδικάστηκε το 2009 από το Ευρωδικαστήριο, καθώς ο σχεδιασμός της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και η μέθοδος διάθεσης του μεγαλύτερου μέρους της παραγόμενης στην Ελλάδα ποσότητας δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις της οδηγίας του 1999. Η Επιτροπή παρέπεμψε εκ νέου την Ελλάδα το 2014, ζητώντας τη (δεύτερη) καταδίκη της και την επιβολή προστίμου. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει:

– Την καταβολή 8.096 ευρώ ανά ημέρα από την καταδικαστική απόφαση του 2009 ώς τη συμμόρφωση της χώρας (στα 6 χρόνια «μετρά» ήδη 17,7 εκατ. ευρώ).

– Την καταβολή 72.864 ευρώ ανά ημέρα, από την έκδοση της δεύτερης απόφασης ώς τη συμμόρφωση της χώρας.

Τα προβλήματα

Τα βασικά προβλήματα στη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων είναι τέσσερα:

Κατ’ αρχήν, η απουσία μιας πλήρους καταγραφής των ποσοτήτων που παράγονται. Το υπουργείο Περιβάλλοντος εκτιμά ότι περίπου 87.000 τόνοι ετησίως δεν καταγράφονται, στην πραγματικότητα όμως ο αριθμός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, χωρίς κανείς να γνωρίζει πού όλα αυτά καταλήγουν.

Κατά δεύτερον, περίπου το ένα τρίτο των παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων αποθηκεύεται «προσωρινά» (συνήθως στους χώρους των βιομηχανιών) για άγνωστο χρονικό διάστημα. Ετσι σήμερα 16,8 εκατομμύρια τόνοι βρίσκονται επισήμως θαμμένοι (άγνωστος ο αριθμός των «ανεπίσημων» ταφών), αποτελώντας μια υγειονομική και περιβαλλοντική βόμβα.

Κατά τρίτον, η χώρα εξακολουθεί να υπολείπεται βασικών υποδομών, όπως χώρων υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ), εγκαταστάσεων επεξεργασίας κ.λπ. Ως αποτέλεσμα, το 40-60% των αποβλήτων αποστέλλεται στο εξωτερικό (κυρίως στη Σουηδία και τη Γερμανία, όπου αξιοποιούνται). Στη χώρα υπάρχουν μόνο οι ιδιωτικοί χώροι ταφής της ΔΕΗ και της εταιρείας Αλουμίνιον Α.Ε.

Κατά τέταρτον, οι έλεγχοι είναι λιγοστοί. Οχι μόνο στις βιομηχανίες, αλλά και στις εταιρείες που έχουν αδειοδοτηθεί για να διαχειρίζονται επικίνδυνα απόβλητα (και στην πραγματικότητα συνήθως ελέγχονται μόνο ύστερα από κάποια καταγγελία).

Το πρόβλημα έχει σημαντικές διαστάσεις. Σύμφωνα με το υπό έγκριση Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων στη χώρα μας παράγονται ετησίως περίπου 280.120 τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων από τη βιομηχανία, στα οποία πρέπει να προστεθούν περίπου 6.500 τόνοι επικίνδυνων από τα αστικά απορρίμματα και 598 τόνοι από απόβλητα εκσκαφών και οικοδομικών εργασιών. Το 37% των επικίνδυνων αποβλήτων παράγεται στην Αττική και ακολουθούν οι Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Κεντρικής Μακεδονίας με 17%.

 

 

Πηγή: kathimerini.gr

RELATED ARTICLES