Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2023
ΑρχικήΝέαΙατροφαρμακευτική κάλυψη από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ σε οφειλέτες του Ταμείου

Ιατροφαρμακευτική κάλυψη από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ σε οφειλέτες του Ταμείου

tsmede

Σύμφωνα με ενημέρωση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ προς το ΤΕΕ, παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος έως 28.02.2017, στους Ασφαλισμένους και τα προστατευόμενα μέλη του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα,εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη από το 2011 έως 2015 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος ,κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη έληγε στις 29.02.2016.

 

Πηγή: tee.gr

RELATED ARTICLES