Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαΚάλυψη 25,28% της εγκατεστημένης ισχύος του διασυνδεδεμένου συστήματος από ΑΠΕ

Κάλυψη 25,28% της εγκατεστημένης ισχύος του διασυνδεδεμένου συστήματος από ΑΠΕ

APE

Η εγκατεστημένη ισχύς των Μονάδων ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα έφτασε στο τέλος Ιουνίου 2015 τα 4.467 MW, παρουσιάζοντας αύξηση 4,6% σε ετήσια βάση. Το ποσοστό των Μονάδων ΑΠΕ έχει φτάσει το 25,28% στο σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα.

Τους τελευταίους 12 μήνες εισήχθησαν στο Σύστημα 196 MW, 174 από τα οποία αφορούν σε αιολικά πάρκα. Η αιολική ισχύς είναι αυτή που πρωταγωνιστεί τα τελευταία 2 έτη στη μεγέθυνση του εγχώριου χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, καθώς σε αυτό το διάστημα έχει αυξηθεί κατά 17% έναντι 4,6% της Φ/Β ισχύος.

Εγκατεστημένη Ισχύς ( MW) Μονάδων ΑΠΕ 2012-2015 (Διασυνδεδεμένο Σύστημα)

Στο σύνολο της Επικράτειας οι Μονάδες ΑΠΕ παρήγαγαν 4,39 TWh το πρώτο πεντάμηνο του έτους, συνεισφέροντας κατά μέσο όρο το 22% της εγχώριας παραγωγής. Η παραγωγή τους παρουσιάζεται ενισχυμένη σε σχέση με το ίδιο χρονικό διάστημα του 2014 (4,04 TWh) αλλά και του 2013 (3,86 TWh). Στο διάγραμμα που ακολουθεί, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι αιολικές μονάδες, αν και μικρότερης εγκατεστημένης ισχύος, εγχέουν περισσότερη ενέργεια στο σύστημα σε σχέση με τους Φ/Β σταθμούς.

Παραγωγή Ενέργειας ( GWh) Μονάδων ΑΠΕ τους 5 πρώτους μήνες του 2012-2015

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνεισφορά κάθε εγκατεστημένου MW μονάδων ΑΠΕ. Μελετώντας τα στοιχεία που αφορούν στους 5 πρώτους μήνες των 3 τελευταίων ετών, παρατηρούμε ότι κάθε ανανεώσιμο MW δίνει περίπου 170 MWh το μήνα. Οι Φ/Β Σταθμοί εγχέουν από 100 έως 116 MWh ανά MW σε μηνιαία βάση ενώ η παραγωγή των αιολικών φτάνει έως και τις 200 MWh ανά MW αιολικής ισχύος.

Μηνιαία Παραγωγή Ενέργειας ( MWh) Μονάδων ΑΠΕ ανά εγκατεστημένοMW (Ιανουάριος – Μάιος)

Πόσο κοστίζει όμως στο Σύστημα η παραγωγή από Μονάδες ΑΠΕ;

Οι 4,4 TWh που παρήχθησαν τους πρώτους 6 μήνες του 2015 κόστισαν συνολικά 679,5 εκ. €. Από αυτά τα 436,3 εκ. € αφορούν στην αποζημίωση των πάσης φύσης Φ/Β παραγωγών, ενώ το συνολικό κόστος της αιολικής ενέργειας ανήλθε σε 166 εκ. €. Η μεσοσταθμική τιμή ενέργειας (€/ MWh) Μονάδων ΑΠΕ διαμορφώθηκε στα 154,7 €/ MWh στο τέλος του πρώτου πενταμήνου του τρέχοντος έτους. Ο ακόλουθος πίνακας μας πληροφορεί για τη μεσοσταθμική τιμή ενέργειας ανά τεχνολογία ΑΠΕ:

Τεχνολογία

€/ MWh

Αιολικά

89,1

Φ/Β

292

Φ/Β Στέγες

393,9

ΜΗΥΣ

86,9

Βιοαέριο – Βιομάζα

103,9

 

Πηγή:energia.gr

RELATED ARTICLES